Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Wethouder Matthijs Huizing ontvangt het eerste OSGER-boekje van Lineke Hofdijk - Visser. | &nbsp;</p>

Wethouder Matthijs Huizing ontvangt het eerste OSGER-boekje van Lineke Hofdijk - Visser. |  

(Foto: Willemien Timmers)

Osger-boekje gepresenteerd

In de openlucht, op het plein voor het oude raadhuis in het Wilhelminapark, werd afgelopen woensdag, 25 augustus, het boekje gepresenteerd voor het komende Open Monumenten en Osger Weekend op 11 en 12 september.

Al voor het twaalfde jaar organiseert het Osger-comité het Monumentenweekend en maakt daarvoor een boekje aan de hand van het jaarlijks wisselend thema. Het team bestaat uit zes mensen, maar zonder de hulp van velen uit Oegstgeest zouden de leden van het team dat natuurlijk niet kunnen doen.

Het thema dit jaar is: Mijn monument is jouw monument en de bedoeling is dat zoveel mogelijk bewoners uit Oegstgeest daarbij worden bereikt. Voor een ieder is er waarschijnlijk wel een monument, pand, huis of beeld of zelfs een plek in de natuur in Oegstgeest, waar hij of zij een speciaal gevoel bij heeft. “In ons boekje hebben we daarom derhalve getracht een zo breed mogelijk beeld te bieden van al het moois dat Oegstgeest heeft aan natuur, cultuur en erfgoed”, aldus Lineke Hofdijk - Visser bij de feestelijke presentatie.

In het boekje is een wandeling te vinden over een oude strandwal met aan weerszijden aantrekkelijke panden en huizen met een rijke geschiedenis. Ook is er een fietstocht genaamd ‘Op de literaire bagagedrager’ gemaakt, die voert langs plaatsten waar Oegstgeesteer schrijvers hebben gewoond, gewerkt, gedicht of geschreven. Ook is in het boekje een wandeling opgenomen van de Historische Vereniging langs hun elf zuiltjes in ons dorp die veelal verhalen van gebouwen of historische objecten die niet altijd meer zichtbaar zijn. En last but not least geeft het gidsje een uitgebreide beschrijving van de vele panden die de architect Jesse begin van de vorige eeuw heeft ontworpen en gebouwd langs de Rijnsburgerweg.

“Hopelijk vindt een ieder iets van zijn monument terug in het boekje”, sloot Lineke af terwijl zij het eerste exemplaar aan wethouder Matthijs Huizing aanbood.

Meer berichten