Afbeelding

Belangstellingsmeting voor Duinzigt Havo

Algemeen

Toen in 2020 de nieuwe Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van kracht werd, zag Stichting Fioretti Teylingen de mogelijkheid om voor de locatie Duinzigt in Oegstgeest een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan.

De wet regelt dat als een initiatiefnemer kan aantonen dat er onder aspirant brugklas-ouders voldoende belangstelling is voor een nieuwe school, hij bij het Ministerie een aanvraag kan doen.

Uit gesprekken die Stichting Fioretti Teylingen met ouders en leerlingen voerde is de behoefte gebleken aan een kleinschalige havo met structuur en aandacht voor leerlingen. Na de nodige voorbereidingen is begin juni het initiatief voor Duinzigt Havo bij DUO gemeld. De volgende stap is de belangstellingsmeting die 1 juli is gestart. Tot 15 oktober kunnen belangstellende ouders op de website van DUO een ouderverklaring afgeven en daarmee het initiatief steunen. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Zo moet het kind op 1 november 2021 in de leeftijdscategorie van 10 tot en met 12 jaar vallen.

Duinzigt Havo wordt een nieuwe school binnen de Stichting Fioretti Teylingen en zal op een unieke wijze samenwerken met het reeds bestaande Teylingen College Duinzigt. De identiteit, het onderwijs en de begeleiding zijn geschoeid op dezelfde leest. De speerpunten waarmee Duinzigt Havo zich wil profileren zijn een kansrijk aannamebeleid, een veilig sociaal klimaat, degelijke, gestructureerde lessen, extra individuele uitleg- en herkansingsmomenten, gerichte begeleiding en korte lijnen met ouders.

Als de komende maanden blijkt dat er voldoende interesse is voor Duinzigt Havo, zal de stichting op 1 november de aanvraag indienen. Vervolgens neemt de minister vóór 1 juni 2022 een besluit. Bij een positief besluit zijn er nog 14 maanden om de start in schooljaar 2023-2024 verder voor te bereiden.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant