Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het pontje tussen Valkenburg en Rijnsburg. |&nbsp;</p>

Het pontje tussen Valkenburg en Rijnsburg. | 

(Foto: Adrie van Duijvenvoorde)

Pontje Valkenburg blijft ondanks nieuwe brug

Het pontje van Valkenburg blijft in de vaart. Uit een evaluatie blijkt dat de komst van de fiets- en wandelbrug Joop van der Reijdenbrug over de Oude Rijn nauwelijks tot daling heeft geleid van het aantal bezoekers.

De Joop van der Reijdenbrug is een verbinding tussen Valkenburg en Oegstgeest en alleen te gebruiken door voet- en fietsverkeer. De brug, die twee jaar geleden werd geopend, is vooral aangelegd als extra verbinding tussen de nieuwbouw ontwikkelingen ‘t Duyfrak in Valkenburg en de nieuwbouw aan de overkant in Oegstgeest. Door de aanleg van de brug werd het voortbestaan van het veer onzeker.

Stichting Het Valkenburgs Pontje draagt samen met de MareGroep zorg voor de oversteken van het pontje tussen Valkenburg en Rijnburg. In een convenant tussen Stichting Het Valkenburgs Pontje was afgesproken dat er na een jaar na opening van de brug de effecten daarvan op het pontje onderzocht zouden worden. De stichting heeft de gemeente daar in juli vorig jaar over geïnformeerd.

Uit die evaluatie blijkt dat het veer, ook na de komst van de brug, nog een belangrijke en veelgebruikte verbinding tussen Rijnsburg en Valkenburg door fietsers en voetgangers. Dat vindt ook het Katwijkse college van burgemeester en wethouders. Het pontje is een belangrijke schakel in het fietsnetwerk, stelt het college in zijn nota daarover. “Fietsen draagt meer dan ooit bij aan de bereikbaarheid, het vestigingsklimaat en de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke omgeving. Dat sluit aan op de doelstelling met betrekking tot het stimuleren van duurzame mobiliteit in de Omgevingsvisie. Katwijk zet zich in voor een goed samenhangend fietsnetwerk, dat voor alle doelgroepen aantrekkelijk, veilig en snel is.”

De bezetting van het veer is door de inzet van de Margegroep geborgd, zij hebben ook de wens om het veer in stand te houden, zeker uit maatschappelijk oogpunt. De gemeente Katwijk draagt jaarlijks 23.000 euro bij voor onderhoud en afschrijving van het veer en overige kosten, zoals het loon van de werknemers van de MareGroep.

Meer berichten