Afbeelding

Wsv-oegstgeest.nl voor vragen over vaccinaties

Algemeen

Zorgen voor alle Oegstgeestenaren gaat het beste als professionals dit samen met elkaar doen. Daarom is op 1 oktober Stichting Wijksamenwerkingsverband Oegstgeest van start gegaan. Alle huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en een diëtist in Oegstgeest hebben zich verenigd in deze stichting en gaan nauw samenwerken in het belang van de inwoners van Oegstgeest.

Met het nieuwe samenwerkingsverband zal de eerstelijns-zorgverlening multidisciplinair georganiseerd worden vanuit een één-loketgedachte, waardoor de zorg voor de Oegstgeestenaren overzichtelijker en beter georganiseerd wordt.

Ook krijgt de samenwerking met andere partijen zoals de thuiszorg, gemeente, welzijnsorganisaties, GGZ en de ziekenhuizen in de regio een impuls.

Alle informatie online

Om goede en passende zorg te kunnen bieden, is een zeer belangrijke voorwaarde dat inwoners van Oegstgeest en zorgverleners onderling het zorgaanbod ook weten te vinden. Het online ‘gezondheidscentrum’ van WSV-Oegstgeest gaat hierbij helpen. Op dit portaal is allerlei informatie en nieuws te vinden over het eerstelijns zorgaanbod in Oegstgeest, maar ook over allerlei organisaties uit het sociaal domein. Op de homepage kunnen patiënten ook direct naar het patiëntenportaal van hun huisarts en binnenkort ook van hun apotheek.

De huisartsen in Oegstgeest worden de afgelopen weken veel gebeld door patiënten die informatie willen over de Covid-vaccinatie. Op dit moment is er nog geen informatie bekend bij de huisartsen over de vaccinatie via de praktijken. De vaccinaties worden landelijk geregeld en ook wordt er landelijk bepaald wie er aan de beurt is voor een vaccinatie. 

Zodra er bekend is wie er een afspraak kan maken bij de huisarts voor een vaccinatie, krijgt men hiervan bericht via de GGD of via de huisarts. 

“Namens de huisartsen in Oegstgeest wordt uitdrukkelijk verzocht om de website van het wijksamenwerkingsverband in de gaten te houden en niet meer telefonisch contact op te nemen met de huisarts over de vaccinaties. Informatie over de vaccinaties wordt bekend gemaakt via de website van het WSV-Oegstgeest”, aldus een woordvoerder.

Op de hoogte blijven van de zorg in Oegstgeest: www.wsv-oegstgeest.nl.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant