De komende drie jaar zal de Duikerbrug nog afgesloten zijn. | Foto Cor de Jongh
De komende drie jaar zal de Duikerbrug nog afgesloten zijn. | Foto Cor de Jongh Foto: Cor de Jongh

Vervanging Duikerbrug Dorpsstraat loopt jaren vertraging op

Algemeen

Oplevering waarschijnlijk eind 2024 in plaats van 2022

De vervanging van de Duikerbrug in de Dorpsstraat loopt jaren vertraging op. Dat vertelde projectleider Han van Limburg tijdens een digitale bewonersbijeenkomst op 8 februari.

Onder de brug ligt een wirwar van hoogspannings- en datakabels, een waterleiding en een gasleiding. Op de vraag waarom het allemaal zo lang moet duren, de brug is in april 2019 al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, kwam het volgende antwoord: “Helaas is de hoeveelheid van de vele kabels en leidingen met evenzoveel eigenaren waarmee moet worden overlegd zo complex, dat dit enorm veel tijd kost om tot een gezamenlijke oplossing te komen”.

In een al uitgewerkte oplossing was het idee om deze allemaal onder de grond te verleggen, in een grote buis met een diameter van zo’n zeventig centimeter. Helaas is dit plan door het Hoogheemraadschap afgeschoten. Er wordt geen vergunning verleend omdat de buis te dicht bij het Oegstgeester Kanaal zou uitkomen. Vanwege oeverbescherming is er een strook naast het kanaal met een beschermde status. Ook was de doorlooptijd van het in 2019 opgestelde concept-ontwerp met deze oplossing te optimistisch qua doorlooptijd. Zo duurt het al minimaal anderhalf jaar om alle leidingen en kabels af te sluiten, om te leggen en weer tijdelijk aan te sluiten tijdens de nieuwbouw van de brug. Dit vanwege de seizoenen. In de winter kan het gas er niet vanaf en in de zomer het water niet. Het bouwen van een nieuwe brug duurt overigens drie tot zes maanden. Er moet echter nu eerst naar alternatieven worden gezocht.

Varianten

De varianten die onderzocht gaan worden zijn:

• Het verleggen van de kabels, water- en gasleiding. De mogelijkheden worden in een ‘breder gebied’ rondom de Duikerbrug onderzocht met elke partij afzonderlijk;

• Het aanbrengen van de kabels en leidingen door, naast of onder de nieuwe brug;

• Een leidingenbrug naast de Duikerbrug aanleggen;

• De huidige duiker dichtmaken en de Pastoorswatering omleggen;

• De stroomkabels herinrichten in het kader van de energietransitie.

Toetsen

Het idee is nu om niet met alle partijen tegelijk te overleggen, maar één voor één de alternatieven te bespreken en door hun experts te laten toetsen. Dat kost tijd, maar volgens Han van Limburg moet er voor de komende zomer uitzicht zijn op een, voor alle partijen, acceptabele en vergunbare oplossing. In de oplossing wordt in ieder geval gegarandeerd dat er weer een doorvaart komt voor kleine boten. De nieuw te bouwen brug krijgt dus een minimale breedte van tweeëneenhalve meter en een hoogte van ruim een meter.

Vragen

Tijdens de sessie konden de deelnemers via een chat vragen stellen aan Han van Limburg en de wethouder Peter Glasbeek. Een selectie van de vragen en antwoorden:

Wat betekent het zoeken naar alternatieven voor de Dorpsstraat? Wordt die overhoopgehaald? “Nee vertelt Han van Limburg, er zullen in de komende tijd wel proefsleuven worden gemaakt om de bekabeling in beeld te brengen. De tekeningen vanuit het verleden zijn niet geheel betrouwbaar met de werkelijkheid van de ligging van kabels en leidingen, bewoners worden uiteraard van tevoren geïnformeerd”.

Hoe wordt voorkomen dat eventuele schade aan panden tijdens de bouw wordt erkend en gecompenseerd? “Er worden zogenaamde nul-metingen gedaan vóór de werkzaamheden en bij schade ook erna. De mogelijke schade veroorzaakt door de werkzaamheden wordt in overleg met de gemeente en de betrokken eigenaar, na meting en vaststelling, vergoed volgens de regelen der kunst, aldus de wethouder. Men hoeft dus geen eigen experts in te huren”.

Worden de huidige booteigenaren aan de Pastoorswatering langer gecompenseerd omdat zij hun boten elders moeten stallen? “Ja, dat is zeker de bedoeling volgens wethouder Peter Glasbeek”.

Kunnen we de betonnen blokken niet wat vriendelijker maken nu het langer gaat duren? “Dat is volgens Han van Limburg zeker de bedoeling. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om ideeën, suggesties of concrete voorstellen in te sturen naar hem via de email duikerbrug@oegstgeest.nl. Hij verzekert dat iedereen voor 1 maart een reactie terug van hem krijgt” Overigens zijn alle vragen via deze email aan hem te stellen”.

Kunnen we nu er geen (zwaar) verkeer over de brug gaat de ‘stempels’ die nu de brug ondersteunen niet verplaatsen zodat er weer bootjes onder kunnen varen? “De stempels zijn aangebracht omdat de brug te onstabiel en dus niet veilig is volgens Han van Limburg. Maar het idee om te kijken of er toch een verplaatsing kan komen van de stempels en dus een doorvaart mogelijk wordt, gaat hij met zijn adviseurs bespreken.”

Deze en alle andere vragen en antwoorden zijn te vinden op de speciale website van de gemeente www.oegstgeest.nl/duikerbrug. Ook kan men zich via deze site abonneren op de speciale nieuwsbrief over dit onderwerp.

(Cor de Jongh)

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant