Logo oegstgeestercourant.nl
Dick Steenvoorden en Guus Bannenberg maken zich sterk voor het creëren van Oegstgeester Hofjes. |
Dick Steenvoorden en Guus Bannenberg maken zich sterk voor het creëren van Oegstgeester Hofjes. | (Foto: Willemien Timmers)

LZLO onderzoekt belangstelling voor Vereniging Oegstgeester Hofjes

Samen oud worden in verbinding met elkaar: dat is voor veel mensen een aantrekkelijk perspectief zo is gebleken tijdens een informatiebijeenkomst in juni 2018. Een hofje is daarvoor een mooie vorm. Sindsdien heeft het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest (LZLO) zich ingezet om de mogelijkheden van hofjes in Oegstgeest te onderzoeken.

Door Willemien Timmers

“In de Woonvisie die de gemeente dit voorjaar heeft aangenomen, staat zwart op wit dat men zich in wil zetten om woonvormen als hofjes voor senioren een plek te geven binnen de gemeentegrenzen”, vertelt Guus Bannenberg, voorzitter van de stichting Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest. Een afvaardiging van de stichting heeft veel energie gestoken in het realiseren van een Oegstgeester hofje op het terrein van Endegeest, (toen nog als ‘Knarrenhof’), maar dat idee staat door de crisis in de gemeenteraad even op een laag pitje. “Evenwel hebben we nog meer locaties binnen Oegstgeest op het oog waar een hofje voor ouderen gerealiseerd kan worden.”

Om concreet aan de slag te gaan, en ook een volwaardige gesprekspartner voor gemeente en projectontwikkelaars te zijn, wil men de Vereniging Oegstgeester Hofjes oprichten. “Op 12 september organiseren we daartoe een informatiebijeenkomst, en bij voldoende belangstelling kan men zich concreet op de wachtlijst inschrijven”, licht Dick Steenvoorden toe.

Het is de bedoeling dat een senior die in een Oegstgeester Hofje gaat wonen, daar in principe tot het eind van zijn leven kan blijven. “Het is een vorm van wonen in verbinding. Binnen het hofje is actief aandacht voor elkaar. Daarnaast zijn er gezamenlijke voorzieningen als een woonkamer en eventueel een tuin. Verder is er bijvoorbeeld een plek waar een eventuele (wijk)verpleegkundige kan blijven slapen. Hierover worden zorgafspraken gemaakt”, vertelt Bannenberg.

De initiatiefnemers hebben al eerder ervaren dat er binnen Oegstgeest veel belangstelling is voor het op deze manier samen wonen. “Veel mensen zien er tegenop om alleen te komen staan. Liever leven ze in verbinding met anderen. Binnen onze hofjes kan dat.”

De Vereniging Oegstgeester Hofjes zal er zich sterk voor maken dat er per project drie soorten woningen gebouwd worden: koop, sociale huur en vrije sector huur. “Zo is er plaats voor iedereen.”

Beide heren zijn enthousiast over het concept en zijn er van overtuigd dat er binnen Oegstgeest een aantal plekken, al dan niet met tuin, te vinden zijn, waar de hofjes gerealiseerd kunnen worden. “Ook voor de gemeente vormen hofjes een win-win situatie. De kosten voor de zorg zijn immers binnen een dergelijke zorg-gemeenschap waar men op elkaar let en kosten deelt, aanzienlijk lager”, betoogt Bannenberg, die hoopt dat de gemeente de Vereniging Oegstgeester Hofjes van harte zal omarmen.

Op zaterdag 12 september, vanaf 15.00 uur, zal er in Dorpscentrum Oegstgeest een informatiebijeenkomst georganiseerd worden over Oegstgeester Hofjes.

“Hier worden strikte maatregelen getroffen ter bescherming tegen coronavirus en is het aantal plaatsen beperkt.”

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via hofjes@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl, en is verplicht onder vermelding van aantal personen. “U krijgt bericht terug als er voor u plaats is.” Meer informatie is te vinden op de website www.langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl.

Meer berichten