Alle hoofdrolspelers samen op de foto.
Alle hoofdrolspelers samen op de foto.

Gezondheidscentrum Rhijngeest feestelijk geopend

Algemeen

Op dinsdagochtend 29 oktober is Gezondheidscentrum Rhijngeest geopend. Dit betekent een upgrade voor de nieuwe woonwijk Nieuw-Rhijngeest in Oegstgeest, want er wordt in een belangrijke behoefte voorzien; 'een gezondheidscentrum dat binnen de wijk meerdere vormen van zorgverlening faciliteert'.

Het begrip 'gezondheidscentrum' relateert aan bredere zorgverlening dan een huisarts alleen. Huisarts Rogier van Geldre knikt bevestigend. Legt uit: "Dit klopt. Caroline Groffen en ik hebben een nieuwe maatschap opgericht om de drijvende kracht te vormen voor het nieuw te bouwen gezondheidscentrum Rhijngeest. Naast de nieuwe huisartsenpraktijk, waar op werkdagen in de ochtenden spreekuur zal worden gehouden door Caroline Groffen, zal ook fysiotherapeut David Turenhout starten in de tijdelijke voorziening. Ook zullen andere paramedische disciplines enkele dagdelen per week praktijk houden, zoals de verloskundigenpraktijk Oegstgeest en diëtiste Marjon Minos." Nu bevindt het centrum zich in een tijdelijk onderkomen vlak naast basisschool Het Dok aan de Rustenburgertuin no. 8. "Het is de bedoeling dat binnen één tot twee jaar de permanente huisvesting is gebouwd. De zorgverlening wordt dan uitgebreid met apotheek Beker, en ook een dependance van Atal Medial om bloed te laten prikken." Hij beaamt dat in Rhijngeest behoefte is aan een breed gezondheidscentrum, omdat er gevolg wordt gegeven aan de nieuwe trend om wijkgericht zorg aan te bieden. Dit is de beste manier van werken, omdat contacten tussen zorgaanbieders worden vergemakkelijkt en er meer samenwerking en samenhang ontstaat in de eerstelijnszorg. Een efficiëntere zorg waarbij we de patiënt centraal willen stellen is ons steven."
Rogier van Geldre legt uit dat deze praktijk nauwe samenwerking heeft met Huisartsenpraktijk Poelgeest aan de Rozenlaan. "We houden hier in de ochtenden spreekuur, maar in geval van urgente zaken kan een beroep worden gedaan op de vestiging aan de Rozenlaan. Door de samenwerking kan Huisartsenpraktijk Rhijngeest een volledig aanbod aan medische zorg bieden.

Kleine chirurgische ingrepen en een breed aanbod van aanvullende diagnostiek zoals E.C.G. of longfunctietesten zullen voorlopig worden verricht op de praktijk aan de Rozenlaan."

(Wim van Tuijl)

Uit de krant

Uit de krant