Tachtig jaar Schola Cantorum in Oegstgeester parochie | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl
Het bijna complete koor, aangevuld met enkele enthousiaste zangers, waaronder diverse oud-leden.
Het bijna complete koor, aangevuld met enkele enthousiaste zangers, waaronder diverse oud-leden. (Foto: KFP van Kleef)

Tachtig jaar Schola Cantorum in Oegstgeester parochie

Op 22 september wordt gezongen in de R.K. WillibrordkerkDeze maand, In september 2019, bestaat het Gregoriaans mannenkoor Schola Cantorum van de Rooms Katholieke Willibrordparochie in Oegstgeest tachtig jaar.

Het koor werd opgericht door kapelaan Sanders.

De Schola Cantorum (vertaald zangschool) heeft als belangrijkste activiteit het oefenen van de Gregoriaanse zang en uitvoeren ervan in de viering. Het gaat daarbij om vaste gezangen, die op het moment van het kerkelijk jaar in andere melodie kunnen worden gezongen, en om wisselende gezangen, die per week en periode binnen het kerkelijk jaar verschillen en bovendien een driejaarlijkse cyclus kennen. Naast Gregoriaanse zang brengt het koor ook meerstemmige kerkmuziek ten gehore waarbij gedacht kan worden aan componisten als Perosi, Gounod, Strategier en Casciolini. Sinds het aantreden van Franz Straatman als dirigent zijn aan het repertoire ook vespers toegevoegd. Deze worden doorgaans gezongen op de zaterdagavond waarbij de inhoud wordt bepaald door de tijd in het kerkelijk jaar.

Gedurende een groot aantal jaren mocht de Schola zich in relatief veel leden verheugen, boven de twintig. De laatste jaren schommelt het ledental krap boven de tien. Dat brengt met zich mee dat de meerstemmige muziek soms wat moeilijker ten uitvoer kan worden gebracht. Diverse oudere en ervaren zangers moesten hun bijdrage beëindigen. Toch melden zich druppelsgewijs nieuwe leden aan, waarvan ook jongere, zodat het koor behoorlijk op sterkte kan blijven. Sinds ruwweg twintig jaar wordt geoefend op de maandagavond.

Op het moment is de huidige dirigent zich langzamerhand aan het terugtrekken: hij bereikt in deze periode eveneens de tachtigjarige leeftijd. Zijn jonge opvolger, Anton van de Werken, werkt zich intussen steeds verder in zodat er naadloos een 'wisseling van de wacht' kan plaatsvinden.

Vanaf september viert de Schola een jaar lang de tachtigste verjaardag. In deze maand zong het koor op 15, de vaste derde zondag van de maand. Op 22 september, omdat de laatste datum dicht bij het officiële jubileum ligt, wordt eveneens gezongen. Voor deze vieringen zijn diverse oud-leden en andere zangers uitgenodigd. Er werd gepland in deze vieringen ook enkele meerstemmige gezangen ten gehore te brengen. Daarnaast is nagedacht over extra activiteiten die mogelijk doorlopen tot in voorjaar 2020.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>