Logo oegstgeestercourant.nl
Ook het middenplein wordt gerenoveerd. | Foto Willemien Timmers
Ook het middenplein wordt gerenoveerd. | Foto Willemien Timmers

Wilhelminapark krijgt facelift

Momenteel is er in Oegstgeest veel te doen rondom het kappen van bomen. Bezorgde burgers uiten hun ongerustheid over het omzagen van groen en hun invloed op nieuw te planten bomen. Ook in het Wilhelminapark en aan de Endegeesterlaan worden binnenkort veel bomen gekapt, en zal de buitenruimte opnieuw ingericht worden. Het vernieuwingsplan is hier echter volledig in samenspraak met de bewoners tot stand gekomen.

"Begin 2016 kwamen er klachten uit het Wilhelminapark over de slechte staat van het straatwerk. De hobbels en bobbels in het wegdek, zowel op de stoepen als op het weggedeelte gaven en geven veel overlast", vertelt Peter Kampf, van de Oegstgeester afdeling Beheer en Onderhoud. "Daarop hebben wij een bewonersavond georganiseerd."

Projectleider Floor Vergunst vertelt dat een aantal weken na deze bijeenkomst een afvaardiging van de bewoners samen met hen door hun buurt heeft gewandeld. Al eerder was door een extern bureau een 'Boom Effect Analyse' uitgevoerd, die liet zien dat veel van de aanwezige bomen van slechte kwaliteit zijn. "We zijn met dat rapport in de hand bij elke boom gestopt, en schrokken er allemaal van hoe slecht het met een groot aantal bomen gesteld is. Samen met de bewoners zijn we toen de reis begonnen om de buurt voor de komende decennia weer helemaal mooi en veilig te maken."

Aspirientje

"Er is geen regel voor hoe oud een boom kan worden binnen de bebouwde kom", legt Kampf later uit als hij door de prachtige oude lanen wandelt. "Dat hangt onder andere af van de ruimte die een boom ondergronds heeft." Op diverse oude eikenbomen bomen zijn grote zwammen te zien, een teken dat de boom aan kracht aan het verliezen is. "Niet alle bomen met zwammen erop hoeven weg, sommigen zijn nog sterk genoeg, maar we houden ze wel in de gaten. Helaas is het niet zo dat je een boom een aspirientje geeft, en hij weer direct gezond wordt. Zo werkt het helaas niet. Als een boom eenmaal ziek is, is het een aflopende zaak."

Holle bomen

Met een glimlach vertelt 'de groene man van de gemeente' over de boomchirurgen die in de jaren tachtig er hun eigen manieren op nahielden. Hij klopt op een dichtgesmeerde plek op een grote eik aan de Endegeesterlaan. De boom laat een raar, hol geluid horen. "De 'chirurgen' sneden het rotte hout weg, en smeerden er dan een substantie overheen. Dit resulteerde in het verder rotten naar binnen toe, zodat van sommige bomen nu alleen nog de rand staat, en ze dus feitelijk een hol rietje zijn. Aan de buitenkant is dat niet te zien."

Lopend door de straten wijst Kampf op een deel waar dertig jaar oude perenbomen staan. "In die tijd werd er gezegd dat die bomen overal tegen konden, en heel lang mee zouden gaan. Helaas blijkt dat niet het geval. Daarom worden ook deze bomen vervangen door zomereiken, zodat hier overal dezelfde bomen staan."


In het totaal zullen 60 bomen gerooid worden, en komen er 64 bomen voor terug. "Ook ik voel de pijn in mijn hart als bomen weg moeten, maar willen we de straten in het Wilhelminapark begaanbaar houden, en de bomen gezond, dan moet er iets gebeuren. Als we de straten gaan egaliseren terwijl we alle bomen laten staan, gaan er veel bomen dood."

Fietsstraat

De Endegeesterlaan krijgt een geheel nieuw uiterlijk als smallere 'fietsstraat', waar de auto te gast zal zijn. Ook komt er vanaf de Rhijngeesterstraatweg tot aan de Geversstraat een wandelpad (voor een deel schelpen en voor een deel tegels). "Dit nieuwe uiterlijk hebben we uitgebreid met de omwonenden en ook de Vereniging Oud Oegstgeest besproken. Zij hebben erop aangedrongen dat het profiel van de Endegeesterlaan, een dijkje, hetzelfde blijft, en daar zijn we aan tegemoetgekomen." Gevolg is wel dat er minder auto's op de laan zullen kunnen parkeren.

Plein

De grote boom die middenop het pleintje staat, mag gelukkig blijven staan. "We gaan de ruimte er omheen helemaal vernieuwen. Overal komen dezelfde klassieke lantarenpalen. De 'kuil' gaat dicht, en wordt ook geheel opnieuw bestraat. Het standbeeld met de drie vrouwen komt op een wat logischer, rustiger plaats, dichterbij het Oude Raadhuis. Zo wordt het een wat functioneler plein."

Planning

De vernieuwing van het Wilhelminapark neemt een maand of vier in beslag. "Graag willen we eind maart starten met het vernieuwingsproces. De nieuwe, grote, bomen zullen dan in november gepland worden, als de blaadjes eraf zijn."

In het voorjaar van 2019 zal iedereen dan kunnen genieten van een totaal vernieuwd Wilhelminapark. "De bomen, de bestrating, de lantarenpalen .. alles zal op elkaar aansluiten en weer klaar zijn voor de komende decennia."

(Willemien Timmers)

Meer berichten