Werkgroep zorgpact.
Werkgroep zorgpact.

Coalitie Zeker Thuis sluit pact voor toekomst zorg

Zorg & Welzijn

Diverse maatschappelijke organisaties hebben zich onlangs verenigd in de coalitie Zeker Thuis Oegstgeest.

Samen werken aan een gezond Oegstgeest

Guus Bannenberg, voorzitter van het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest, is de initiatiefnemer van deze coalitie. “Er dreigt door vergrijzing een enorme kloof te ontstaan tussen de vraag naar zorg en de mogelijkheden om die te bieden. Ouderen worden daarom gevraagd langer zelfstandig thuis te blijven wonen, maar dit brengt weer een uitdaging met zich mee voor huisartsen, thuiszorg en mantelzorg. Het stelt ook eisen aan de woonomgeving, bijvoorbeeld om in hofjes te gaan wonen. Het zal de komende jaren steeds belangrijker worden dat we hierin met elkaar samenwerken en gebruik maken van de hulp in de natuurlijke netwerken in de buurten. Daarom is de coalitie gevormd.” 

Sociaal makelaar Sietske Steenbergen vult aan: “Buren willen graag iets voor een ander betekenen, maar weten niet altijd precies wat de vraag is en wat de mogelijkheden zijn. Daar willen we graag samen in optrekken, zodat het mogelijk is voor professionals om het informele netwerk te bereiken, en andersom dat vrijwilligers weten welke zorg er professioneel ingezet kan worden. Dat gebeurt onder meer in het signaleringsoverleg, waarin zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken met buurtambassadeurs om het informeel netwerk te versterken.” 

Inmiddels hebben bijna alle maatschappelijke organisaties in Oegstgeest positief gereageerd op de oproep om in een coalitie te stappen. Dat zijn naast het burgerinitiatief Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest en het Sociaal Team ook woningcorporatie MeerWonen, welzijnsorganisatie Radius, de zorgorganisaties Activite, Buurtzorg, Marente en het Wijksamenwerkingsverband en de Vereniging Oegstgeester Hofjes. Samen hebben ze het pact Zeker Thuis opgesteld met projecten op het gebied van levensloopbestendig wonen, vitale buurten en buurtgerichte zorg.


Op vrijdag 8 oktober wordt het pact aangeboden aan wethouder Jan Nieuwenhuis tijdens een conferentie in het Dorpscentrum. Professor Tineke Abma (Leyden Academy) zal een toespraak houden. Aanmelden voor de conferentie, die plaatsvindt in de week Oegstgeest Ontmoet, kan nog via pact@langerzelfstandiglevenoegstgeest.nl.

Uit de krant

Uit de krant