Een deel van de oud-bestuurders bezocht Volkstuinvereniging De Groenerie. | Foto Willemien Timmers
Een deel van de oud-bestuurders bezocht Volkstuinvereniging De Groenerie. | Foto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Oud-bestuurders bespreken het Sociaal Domein tijdens jaarlijkse bijeenkomst

Politiek

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting oud-raadsleden en oud-collegeleden Oegstgeest (SOBO) op donderdagmiddag 25 mei, ging het over het Sociaal Domein en met name over de vele vrijwilligers die daarin actief zijn en zo bijdragen aan het veel geroemde woon- en leefklimaat in Oegstgeest. 

Een deel van de oud-bestuurders bezocht aan het begin van de middag Volkstuinvereniging De Groenerie, terwijl een ander deel Zorgcentrum Van Wijckerslooth bezocht. Het tweede deel van de middag kwamen allen samen in de zaal van Radius in de Haeswijkflat aan de Pres. Kennedylaan. Daar werden de oud-bestuurders welkom geheten door SOBO-voorzitter Jos Roeffen en toegesproken door Tim van Tongeren, de huidige wethouder Welzijn en Zorg, die kort toelichtte hoe het welzijnsbeleid van de gemeente er nu uitziet. In de paneldiscussie die vervolgens, onder leiding van oud-burgemeester Els Timmers werd gevoerd, kwam tot uitdrukking hoe dat beleid in de praktijk wordt uitgevoerd.

De panelleden Isabella Rieken (Teamleider Welzijn van Wijckerslooth), Ivonne Janka (vrijwilligersmakelaar) en Sietske Steenbergen (sociaal makelaar) vertelden met enthousiasme over hun werk, waarin zij mensen, organisaties en verenigingen van zeer divers pluimage ondersteunen bij de organisatie van activiteiten en zorg voor de inwoners van Oegstgeest. De sociale kaart voor welzijn en ondersteuning in Oegstgeest werd daarmee in beeld gebracht. Alle drie de panelleden benadrukten daarbij het belang van vrijwilligerswerk, zowel in de zorg en begeleiding van medemensen op diverse terreinen, als bij de organisatie van culturele activiteiten, cursussen en sportverenigingen.

Op de vraag van panelvoorzitter Els Timmers of de oud-bestuurders zelf ook als vrijwilliger werkzaam zijn, staken bijna alle 35 aanwezigen hun vinger op. Maar in de discussie die volgde werd duidelijk dat allen ook beseffen dat, ondanks de prachtige structuur van het welzijnswerk in Oegstgeest, het toch niet altijd lukt om iedereen te bereiken en te betrekken. Vele suggesties en vragen vanuit de zaal werden door de professionals in het panel opgepakt en besproken.

Tijdens de borrel met hapjes’ die volgde, werd levendig nagepraat en lukte het de ‘makelaars’ om nog enkele vrijwilligers te werven en concrete matches tot stand te brengen. “Met speciale dank aan Elly en Ineke, die als vrijwilliger de koffieochtenden van Radius verzorgen en nu deze bijeenkomst soepel hielpen verlopen, werd deze geslaagde oud-bestuurdersbijeenkomst afgesloten,” aldus de organisatie.

Afbeelding

Uit de krant

Uit de krant