Logo oegstgeestercourant.nl
De provincie is bang dat er veel banen bij Akzo Nobel in Sassenheim verdwijnen. | Foto: GoogeMaps
De provincie is bang dat er veel banen bij Akzo Nobel in Sassenheim verdwijnen. | Foto: GoogeMaps (Foto: pr./GoogleMaps)

Klachten over stankoverlast AkzoNobel

  Politiek

Sassenheim •Er leven al lange tijd klachten over stankoverlast bij de buren van AkzoNobel. En is het wel veilig? De GGD en anderen hebben het onderzocht en bevestigen dat de stoffen die AkzoNobel uitstoot in geringe hoeveelheden ruikbaar zijn en kunnen hierdoor hinder veroorzaken, maar op de korte termijn geen directe schade aan de gezondheid.

Door Nico Kuyt

Een tweetal inwoners maakt regelmatig melding van stankoverlast en giftige uitstoot bij de DCMR, de gezamenlijke Milieudienst Rijnmond in Zuid-Holland. Een wat hogere schaling van waakhond als gebruikelijk omdat AkzoNobel een zogeheten BRZO-bedrijf is, een bedrijf waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

Geen directe schade voor gezondheid

Over de klachten van het niet buiten kunnen zitten, de ramen gesloten moeten houden en langzaam te worden vergiftigd, heeft DCMR overleg gehad met de GGD Hollands Midden. De uitkomst daarvan is dat op de korte termijn de uitstoot geen directe schade aan de gezondheid oplevert. Iemand die een paar dagen in de buurt van de fabriek verblijft zal hier, afgezien van mogelijke onaangename luchtjes, geen gevolgen van ondervinden. En op de lange termijn aan blootstelling verwacht de voorspelling op voorhand geen nadelige gezondheidseffecten. Maar om dit te kunnen onderbouwen vinden er nu vervolgmetingen plaats bij AkzoNobel. De rapportage wordt begin augustus verwacht. 

Op basis van deze cijfers voert de DCMR dan verspreidingsberekening uit en komt na overleg met de GGD ergens in oktober met een eindrapport naar de gemeente.

Meer berichten