Logo oegstgeestercourant.nl
Dick Steenvoorden en Guus Bannenberg maken zich sterk voor een Kanrrenhof op het terrein van Endegeest.
Dick Steenvoorden en Guus Bannenberg maken zich sterk voor een Kanrrenhof op het terrein van Endegeest. (Foto: Willemien Timmers)

Langer Zelfstandig Leven over gebiedsvisie De Geesten: 'Oegstgeest kan niet zonder Knarrenhof'

  Politiek

Op woensdag 12 februari is er in het gemeentehuis een beeldvormende raadsvergadering over de gebiedsvisie 'De Geesten' (gevormd door de gebieden Endegeest, Overgeest en Rhijngeest). De gemeente laat op haar website weten dat tijdens deze bijeenkomst, die het vervolg is van de drukbezochte informatiebijeenkomst van 18 december, met name het behoud en de versterking van het groen besproken wordt. De initiatiefnemers van een Knarrenhof in Oegstgeest hopen dat deze vergadering ook aangegrepen wordt om als raad gezamenlijk uit te spreken dat men graag een Knarrenhof ziet verschijnen op het terrein van Endegeest.

Een Knarrenhof is een complex van huur- en koopwoningen voor senioren met een gezamenlijke tuin en ontmoetingsruimte. Iedereen woont zelfstandig, maar kiest bewust voor zo'n hofje om er op allerlei manieren voor elkaar te zijn. Zo kan er gezamenlijk worden gegeten, of kunnen bewoners elkaar helpen met boodschappen doen als er iemand ziek is, of vanwege de leeftijd verminderd mobiel is geworden.

Als je in een Knarrenhof gaat wonen, ben je nadrukkelijk geen mantelzorger, maar gewoon 'buurman'. Een naober, die zijn buren met raad en daad bijstaat.

Oudendal

De Oegstgeester coöperatie 'Langer zelfstandig Leven Oegstgeest' is met de eigenaar van Kasteel Endegeest en het gebied daaromheen, de Oudendal Groep, in gesprek geweest over het vestigen van een Knarrenhof op hun terrein. "Samen hebben we met de Stichting Knarrenhof een intentieovereenkomst getekend voor de bouw van een mooi hofje met zo'n vijftig woningen op het terrein van het kasteel", vertelt Guus Bannenberg, voorzitter van Langer Zelfstandig Leven Oegstgeest. "We zijn erg blij dat het terrein er is", vult Dick Steenvoorden, trekker van het Knarrenhof-project hem aan. "Het zou in deze fase erg fijn zijn als het college ook haar steun uitspreekt voor een Oegstgeester Knarrenhof. De grond is er, De Oudendal Groep doet mee, dus de gemeente hoeft alleen maar 'ja' te zeggen en aan te haken. Het is van immers van belang dat we ons allemaal verantwoordelijk voelen."

5000 65-plussers

Beide mannen zijn enthousiast over het concept. "Er zijn meer dan 5000 65-plussers in Oegstgeest.

Ook hier neemt in de komende jaren de zogenaamde 'grijze druk' toe. Daarom kunnen concepten als een Knarrenhof enorm helpen. Niet alleen is daar 24/7 iets geregeld mocht er zorg nodig zijn, ook kijken de bewoners naar elkaar om. Dit bespaart op veel terreinen ook nog eens heel veel geld."

Tijdig nadenken

Inmiddels hebben al meer dan honderd mensen belangstelling getoond voor het wonen in een Knarrenhof. "Nu er geen verzorgingshuizen meer zijn, zoals vroeger, moeten we als maatschappij tijdig nadenken over hoe we in de toekomst voor onze senioren en onszelf willen zorgen", legt Bannenberg uit. "Het gesprek hierover moet beter op gang komen, en het zou fijn zijn als ook de gemeente hier actief in deelnam."

Unieke kans

De kans die de Oudendal Groep aan de Oegstgeester initiatiefnemers van het Knarrenhof geeft is volgens de heren uniek. "Het is maar de vraag of zo'n mogelijkheid zich in de jaren die komen opnieuw voordoet. Oegstgeest is immers zo goed als volgebouwd. We moeten samen met alle partijen deze kans met beide handen aangrijpen", betoogt Steenvoorden. "Daarom is het van belang dat het Knarrenhof deel uitmaakt van alle plannen die nu besproken worden bij de gebiedsvisie over 'De Geesten'."

'Maatschappelijk'

In de beeldvorming wil Bannenberg nog meegeven dat een Knarrenhof past binnen de bestaande bestemming 'maatschappelijk'. "Die bestemming stelt eisen aan de beschikbare zorg, die goed passen in het concept Knarrenhof. Oegstgeest krijgt dit plan op een presenteerblaadje aangeboden: laat iedereen zich verantwoordelijk voelen en nú aanhaken. Oegstgeest kan niet zonder Knarrenhof."

Reactie gemeente

De reactie vanuit het gemeentehuis is duidelijk. Wethouder Peter Glasbeek: "Natuurlijk vindt ook gemeente Oegstgeest ouderenhuisvesting belangrijk en wij juichen initiatieven van burgers op dit gebied ook zeker toe. Een Knarrenhof zou in Oegstgeest wellicht goed kunnen passen, alleen op het terrein van de Geesten wordt het lastig"

"Oegstgeest heeft al eerder aangegeven dat woningbouw op Endegeest niet wenselijk is. Het bebouwbaar oppervlak is beperkt en andere functies hebben meer prioriteit. In de woonvisie waar nu aan wordt gewerkt komt huisvesting voor de verschillende doelgroepen aan de orde."

(Willemien Timmers)

Meer berichten