De laatste open dag van de Brandweer Oegstgeest in oktober 2022.
De laatste open dag van de Brandweer Oegstgeest in oktober 2022. Foto: Wim de Winter

Vul in: Enquête ‘Eén jaar één brandweer’

Algemeen

303 jaar lang had Oegstgeest een eigen vrijwillig brandweerkorps, de Leiderdorpse vrijwillige brandweer vierde in 2022 zijn 125-jarig bestaan. Eind 2022 sloten de brandweerkazernes in beide dorpen voorgoed de deuren. Reden was de opening van de nieuwe brandweerkazerne aan de Schipholweg in Leiden, waar het Leidse beroepsbrandweerkorps 24/7 paraat is. Daarmee werden, volgens de veiligheidsregio Hollands Midden, de lokale kazernes van Leiderdorp en Oegstgeest overbodig. Brandweervrijwilligers uit Oegstgeest en Leiderdorp die dat wilden, zijn overgestapt naar de kazerne in Leiden-Noord en springen bij wanneer dat nodig is.  

Sinds één jaar is er nu één brandweer voor Leiderdorp, Oegstgeest en Leiden-Noord. Het Leiderdorps Weekblad en de Oegstgeester Courant onderzoeken in een serie van drie artikelen* hoe de nieuwe werkwijze is uitgepakt. Als onderdeel daarvan willen we weten of de inwoners van Leiderdorp en Oegstgeest op het gebied van brandweerzorg het afgelopen jaar verschil hebben gemerkt met de periode voor 2023, toen de gemeenten nog hun eigen lokale brandweerkorps hadden. Daarom verzoeken we u vriendelijk onderstaande enquête in te vullen.

*De artikelen verschijnen komend voorjaar. Het onderzoek ‘Eén brandweer’ wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van het Leids Mediafonds.

Uit de krant

Uit de krant