Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: pr./jaja-sticker.nl

Voorbereidingen gestart voor invoering Ja-Ja sticker

  Politiek

Het Oegstgeester college heeft besloten te starten met de voorbereiding van de invoering van een Ja-Ja sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk.

Het introduceren van de Ja-Ja sticker, betreft een omdraaiing van de huidige situatie: inwoners geven nu met een sticker aan géén reclamedrukwerk te willen ontvangen, bij een Ja-Ja sticker geven ze het aan als ze hier wél prijs op stellen. Dit betekent dat reclamedrukwerk alleen bezorgd mag worden bij huishouden met een Ja-Ja sticker op hun brievenbus. Doel van de maatregel is de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. Zonder sticker worden huis-aan-huis-kranten overigens nog wel gewoon bezorgd.

Voor de introductie van een Ja-Ja sticker geldt een overbruggingsperiode zodat ondernemers en distributeurs voldoende mogelijkheid hebben om te anticiperen op deze wijziging. De beoogde ingangsdatum van de maatregel is daarom 1 september 2021. Het college heeft besloten om de bekende drukwerkverspreiders hierover te informeren. Eventuele nieuwe juridische ontwikkelingen ten aanzien van implementatie van de Ja-Ja sticker in andere gemeenten kunnen van invloed zijn op de planning.

Meer berichten