De aanwezigen buigen zich over de maquette van het plan Hazenboslaan.
De aanwezigen buigen zich over de maquette van het plan Hazenboslaan. Foto:

Informatiebijeenkomst Oegstgeester Hofjes door veel nieuwe leden bezocht

Algemeen

Mede door de berichtgeving over hofjes in de Oegstgeester Courant de afgelopen weken heeft de Oegstgeester Hofjes er bijna vijftig nieuwe leden bijgekregen (nu 179 huishoudens). Die waren in groten getale gekomen naar de extra ingelaste informatiebijeenkomst afgelopen zaterdag in de Haeswijkflat. Namens het bestuur van Oegstgeester Hofjes praatte voorzitter Guus Bannenberg de leden bij over de voortgang van de vijf projecten waarover gesprekken worden gevoerd.

De realisatie van hofjes is opgenomen in het coalitieakkoord van dit college. De Oegstgeester Hofjes sluiten daaruit voortvloeiend aan bij de gesprekken over verschillende locaties in Oegstgeest. De projecten op de locaties La France en Almondehoeve zijn onlangs al in een beeldvormende vergadering aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarnaast lopen gesprekken over de locaties Kamsteeg, Hofbrouckerpark en Hazenboslaan (Leo Kannerschool). 

Verbinding

De Oegstgeester Hofjes gaat voor wonen in verbinding met elkaar en ziet ook mooie combinatiemogelijkheden tussen starters en ouderen. Vaste onderdelen van de projecten zijn een buurtkamer en een buurttuin, die ontmoeting en gezamenlijke activiteiten mogelijk maken. Met zorgorganisaties wordt overlegd over verpleeghuiszorg thuis als dat op termijn noodzakelijk is. Voor de sociale huurwoningen werken de Oegstgeester Hofjes inmiddels al geruime tijd samen met MeerWonen. Maar ook toekomstige bewoners van koop- en duurdere huurwoningen worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Oegstgeester Hofjes, die op deze wijze ook een buurtfunctie gaan krijgen.

Initiatiefgroepen

Tijdens de informatiebijeenkomst zijn initiatiefgroepen gevormd om te adviseren over de verschillende projecten. Speciale belangstelling was er voor de locatie Hazenboslaan, waarbij leden uitleg kregen aan de hand van een maquette. Op de locatie liggen echter nogal wat claims in verband met de renovatie van scholen en een lopende discussie over het zwembad. 

Voorzitter Guus Bannenberg hierover: “Scholen, woonvormen voor starters en ouderen en een zwembad zijn allemaal even belangrijk. Maar laten we snel duidelijkheid krijgen over de keuzes, zodat we aan de slag kunnen!”

Volumestudie Hazenboslaan.

Uit de krant

Uit de krant