Renske de Gee in gesprek op het raadhuis. |
Renske de Gee in gesprek op het raadhuis. | Foto: Willemien Timmers

Autisme op de agenda in Oegstgeest

Algemeen

e Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) start de campagne Autisme op de Agenda. Centraal hierin staat het gelijknamige boek waarvan Tweede kamerlid Lisa Westerveld (GL-PvdA) onlangs het eerste exemplaar ontving. Afgelopen dinsdag, 2 april, ontvingen burgemeester Emile Jaensch en wethouder Tim van Tongeren ook een exemplaar.

Thijs de Gee geportretteerd in boek

Het boek ‘Autisme op de Agenda’ staat vol verhalen van mensen met autisme. Over werk, onderwijs, wonen en zorg. Ze geven een realistisch beeld van de vele drempels die zij vrijwel dagelijks ervaren in hun leven. Ook Renske de Gee, moeder van Thijs uit Oegstgeest komt aan het woord. Zij vertelt over haar ervaringen in het onderwijs.

Alle verhalen uit het boek gaat de NVA dit jaar onder de aandacht brengen bij (lokale) politici en beleidsmakers. Caroline Verkerk: “Ons doel is dat mensen met autisme niet langer hoog genoteerd staan op talloze droevige lijstjes, zoals nu het geval is. Zo is ruim tien procent van de kinderen en jongeren met autisme in de leerplichtige leeftijd thuiszitter. En heeft de helft van de volwassenen met autisme geen betaald werk. Ook wachten mensen met de diagnose autisme extreem lang voordat zij aan de beurt zijn in de ggz. Dit kan en moet anders. Daarom zetten wij autisme op de agenda.”

Levensloopbegeleiding

Op dit moment verdwijnen in veel gemeenten in autisme gespecialiseerde begeleiders. Hun klanten stappen noodgedwongen over naar zorgorganisaties die soms niet of nauwelijks weten waar je als persoon met autisme tegenaan loopt in het leven. “Zorgorganisaties die denken: autisme, dat doe je er gewoon even bij! Het tegendeel is waar: de juiste autismekennis op de juiste plek is en blijft van cruciaal belang. Ook in de klas, bij de instelling voor beschermd wonen, in het wijkteam en in de ouderenzorg, om enkele voorbeelden te noemen.”

De NVA wil dat er overal in Nederland zogeheten levensloopbegeleiding beschikbaar komt voor iedereen met autisme die hier behoefte aan heeft - precies zoals de Gezondheidsraad in 2009 al adviseerde.

Samen met burgemeester en wethouder werd in Oegstgeest door Renske de Gee ook de Autismeweek-vlag gehesen. “In ons dorp wonen veel jongeren en kinderen met autisme”, vertelde wethouder Tim van Tongeren. “Wellicht heeft dat te maken met de scholen voor deze kinderen in Oegstgeest.” vulde Renske de Gee hem aan. “Wij zijn ook hier komen wonen zodat onze zoon met de fiets naar school kon.”


Burgemeester Jaensch kent Thijs de Gee persoonlijk. “Hij bezorgt de Oegstgeester Courant bij mij. Ik hoop dat hij ook een plek vindt om te sporten.” Zijn moeder gaf aan daarmee bezig te zijn. “Ik heb pas contact gehad met handboogvereniging Attila om daar een speciale groep voor jongeren met autisme te beginnen.”

www.autismefonds.nl

Uit de krant

Uit de krant