Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Het COA stelt voor een groep statushouders in het Hoefijzergebouw onder te brengen. | &nbsp;</p>

Het COA stelt voor een groep statushouders in het Hoefijzergebouw onder te brengen. |  

(Foto: Willemien Timmers)

Onrust in Oegstgeest over huisvesting statushouders

  Politiek

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft bij het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest geïnformeerd naar de mogelijkheid om 250 statushouders in het Hoefijzergebouw en omliggende panden achter het gemeentehuis te plaatsen. De onderkomens zouden dan voor vijf jaar gevuld moeten worden met deze voormalige vluchtelingen. Daarnaast wordt nagedacht over het huisvesten van spoedzoekers in deze gebouwen.

Hoewel het college formeel hierover zelfstandig kan beslissen, wordt gezien het gevoelige onderwerp toch de mening van de gemeenteraadsleden gevraagd.

Het college overweegt om het onderbrengen van de statushouders te combineren met het huisvesten van andere doelgroepen. Met spoedzoekers bijvoorbeeld; gescheiden mannen of vrouwen, die vanwege oplopende spanningen niet meer in hun huidige onderkomen kunnen verblijven. Of met starters op de woningmarkt of studenten.

De eigenaar van de gebouwen (Wieglia) moet nog wel instemmen met de komst van de statushouders en de spoedzoekers.

Het COA wil vooral alleenstaande mannen (en vrouwen) onderbrengen in Oegstgeest. Daarnaast zal 35 procent van de statushouders bestaan uit gezinnen. Volgens het COA zullen de voormalige vluchtelingen vooral uit Syrië afkomstig zijn.

De organisatie Divorce Housing regelt onderdak voor spoedzoekers, zo is te lezen in een raadsmededeling van het college. Deze organisatie had al een aanvraag ingediend bij het college voor het onderbrengen van spoedzoekers in het Hoefijzergebouw, maar die aanvraag heeft het college eerder afgewezen. Tegen deze afwijzing is Divorce Housing in beroep gegaan. Nu laat het gemeentebestuur weten: “Het college constateert dat Oegstgeester spoedzoekers zeker een groep vormen die we, indien dat verantwoord mogelijk is, een plaats willen bieden op deze locatie.” 

Het Oegstgeester college bespreekt nu met het COA en Divorce Housing of zowel statushouders als spoedzoekers bij elkaar geplaatst kunnen worden in de gebouwen achter het gemeentehuis.

Bij die spoedzoekers mag het dan niet gaan om ex-verslaafden en ex-criminelen, maar moeten het gescheiden mannen en vrouwen, starters en eventueel studenten zijn. Het COA geeft aan dat ze minimaal 175 statushouders willen onderbrengen en dat daarnaast maximaal 100 spoedzoekers op het terrein ondergebracht kunnen worden.

Het huisvesten van de mensen zal de gemeente weinig geld kosten. De huur en alle kosten voor verzekeringen, zorg, school, sportverenigingen en vervoer van de statushouders worden door het COA betaald. Net als de dagbesteding; iedere statushouder krijgt tot 30 uur per week aan dagbesteding aangeboden. Daarnaast zorgen bewoners en vrijwilligers voor de kinderopvang.

Nog niet formeel

Op dit moment is er sprake van overleg, maar nog niet van een formeel vooroverleg om te komen tot een omgevingsvergunning of van een aanvraag voor een omgevingsvergunning om de bestemming te veranderen van ‘Maatschappelijk’, naar ‘Wonen’.

Als het COA besluit een formele aanvraag te doen, dan zal het college de raad om een oordeel vragen. Pas dan zal het college de vergunning verlenen of weigeren. Als er bij raad en college bereidheid is mee te werken, dan zullen omwonenden worden betrokken.

Op donderdag 4 maart wordt er in de ‘Vergadering Beeldvorming Burger’ verder gepraat over de tijdelijke huisvesting van statushouders in Oegstgeest.

(Joep Derksen)

Meer berichten