Logo oegstgeestercourant.nl
Het huidige gebouw van de Leo Kannerschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs) aan de Hazenboslaan in Oegstgeest. | Archieffoto
Het huidige gebouw van de Leo Kannerschool (Voortgezet Speciaal Onderwijs) aan de Hazenboslaan in Oegstgeest. | Archieffoto (Foto: Willemien Timmers)

Wethouder Teylingen in gesprek met directie Leo Kannerschool over uitbreiding naar Voorhout

  Politiek

Teylingen • De raadscommissie Welzijn wil dat wethouder Arno van Kempen in gesprek gaat met de Leo Kannerschool over een vestiging van een onderwijs-zorgcombinatie bij Kleen4Care in Voorhout. De wethouder zegde dat toe.

Teylingen • De raadscommissie Welzijn wil dat wethouder Arno van Kempen in gesprek gaat met de Leo Kannerschool over een vestiging van een onderwijs-zorgcombinatie bij Kleen4Care in Voorhout. De wethouder zegde dat toe.

De Leo Kanner Onderwijsgroep heeft bij de gemeente Teylingen een aanvraag ingediend voor het starten van een nevenvestiging bij jeugdhulpvoorziening Kleen4Care in Voorhout. In de voorziening wordt begeleiding geboden aan jeugdigen, die gefinancierd wordt vanuit Persoonsgebonden budget (PGB), en nu een beetje tussen wal en schip vallen. B&W vroeg de commissie om hiertegen een negatief advies af te geven. Niet dat de zorg van deze jeugdigen niet aan het hart van B&W ligt, maar de juiste procedure is niet gelopen. De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek moeten namelijk eerst geconsulteerd worden of Voorhout wel de meest geschikte plek is om zulk een voorziening te starten. 

'Zorg staat voorop'

De raadscommissie vroeg wethouder Van Kempen vorige week op om vooral in gesprek te gaan met de Leo Kannerschool. Dat was de wethouder al van plan, dus kon deze dat ook meteen toezeggen. "Niet de financiën staan voorop, maar een zo goed mogelijk situatie voor deze kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben. Hoe zij in de Duin- en Bollenstreek het beste kunnen worden geholpen. Het eerste belang is het kind, vervolgens de financiële consequenties", zo verklaarde de wethouder. 

Stand van zaken delen

Gekeken wordt nog of het verzoek van de school kan worden aangehouden zodat de commissie er zich nog een keer over kan buigen als de wethouder zijn gesprekken met de school heeft gevoerd. In ieder geval zal hij voor de bijeenkomst van de gemeenteraad de stand van zaken delen.

Meer berichten