Logo oegstgeestercourant.nl
Met name met het huidige gebouw van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan is veel mis. | Archieffoto Willemien Timmers
Met name met het huidige gebouw van de Leo Kannerschool aan de Hazenboslaan is veel mis. | Archieffoto Willemien Timmers (Foto: )

Progressief Oegstgeest wil meer duidelijkheid over onderwijshuisvesting

  Onderwijs

Coalitiepartij Progressief Oegstgeest wil via twintig schriftelijke vragen meer duidelijkheid creëren op het dossier onderwijshuisvesting, dat schrijft de partij in een persbericht.

"De afgelopen maanden is het belang van goede huisvesting voor het onderwijs in ons dorp meermaals breed onderschreven. PrO neemt de inhoudelijke discussie hierover in de raad zeer serieus. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) tezamen met de keuzes die hierbinnen worden gemaakt moeten voor het Oegstgeester onderwijs, hetgeen veel (jeugdige) inwoners aangaat, van toegevoegde waarde zijn."

Tijdens de collegeonderhandelingen werd de gehele gemeenteraad van Oegstgeest verrast door een Perspectiefnota met vele miljoenen aan mogelijke kosten rondom onderwijshuisvesting. In eerdere ramingen werd verwacht dat de kosten eerst licht zouden toenemen – toen geschat op een half miljoen – en daarna sterk zouden dalen.

De onderhandelaars van de coalitiepartijen besloten om het bedrag niet direct op de begroting te zetten.

"Een belangrijk dossier vraagt om een zorgvuldige discussie in de raad die hierin keuzes moet maken. Daarom heeft PrO het college twintig schriftelijke vragen gesteld over onderwijshuisvesting. In samenhang met gesprekken moeten deze antwoorden leiden tot weloverwogen besluiten op dit dossier."

Melanie van Driel (fractievoorzitter PrO): "Ieder kind verdient een stimulerende leeromgeving. In de afgelopen maanden kwamen wij tot de conclusie dat verduidelijking en aanvullende informatie nodig is. Alleen dan zijn we in staat om te voorzien in de onderwijshuisvestingsbehoeften van eenieder. Nu alle scholen in Oegstgeest weer van start zijn gegaan volgen maanden waarin de Raad belangrijke besluiten moet nemen op dit dossier. Met PrO hebben we alhoewel het onderwerp pas later dit jaar op de agenda staat daarom besloten nu al te beginnen met deze essentiële stap binnen het besluitvormingsproces zodat alle informatie zo snel mogelijk op tafel komt."

Meer berichten