Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Hoe nu verder in 'De Geesten'?

  Politiek

De gemeenteraad besloot afgelopen donderdag dat het college van burgemeester en wethouders het niet voor het zeggen heeft daar waar het gaat om woningbouw op het terrein van Endegeest. Voor Oegstgeest gaat de planvorming voor Gebiedsvisie De Geesten daarmee een nieuwe fase in.

De zes politieke partijen kijken naar de toekomst:

Hart voor Oegstgeest: 

Als Oudendal niet meer wil, staat alles en ook de gebiedsvisie op losse schroeven. Er was zeer ruim tegemoet gekomen aan de wensen van Oudendal. De overeenkomst voorziet namelijk o.a. in sloop van meerdere kleinere gebouwen in Endegeest, herontwikkeling van bestaande gebouwen, een extra verdieping op een tweetal gebouwen, resulterend in een toename van het totale bouwvolume met 69%.

Voor de Leo Kannerschool moet wel heel snel goede huisvesting gevonden worden. Dat kan want er zijn meerdere scenario’s. Budget voor het zoeken naar een alternatief is eveneens beschikbaar.

En dan nu redden wat er te redden valt. Het blijft één gebied met landgoederen, blikvelden, ecologische waarden, monumenten - en met een maatschappelijke functie, en dat is met opzet. En Johan Oudendal wist dat toen hij eigenaar werd van grote onderdelen van het gebied.

CDA: 

Oudendal zal moeten kiezen: of akkoord gaan met de woonvoorwaarden van de raad, of niet. Dan zullen we het bezit van Oudendal conserverend moeten bestemmen. De huidige kaders blijven dan zoals ze zijn en de (ver)koop van de Julianaschool gaat waarschijnlijk niet door.

Wat ons betreft gaan we door met de plannen voor Rivierduinen, een belangrijke zorgpartner. Het ontwerp van de gebouwen willen we wel tegen het licht houden: geen ‘moderne, opvallende, stoere architectuur’ vlak naast het kasteel. Voor de Kannerschool stellen wij voor z.s.m. nieuwbouw op de huidige locatie voor te bereiden. Dat werd afgelopen winter gepresenteerd als haalbaar plan. Er is dringend behoefte aan een passend gebouw.

Lokaal: 

Peter Glasbeek maakte afgelopen donderdag zijn vertrek als wethouder bekend. Coalitiepartners VVD en CDA bliezen het akkoord met projectontwikkelaar Oudendal op. De vraag is of PrO uit de coalitie stapt. Of wordt gezet.
Het college gaat zeker niet vrijuit. Het college heeft op 12 juni willens en wetens het akkoord met Oudendal ondertekend en heeft de expliciete kaders van de raad van 28 mei aan zijn laars gelapt. De verhoudingen zijn ernstig verstoord. Dat kan niet zonder consequenties blijven.
Er is een forse inhaalslag te maken. Er is veel puin te ruimen.
In plaats van coalitie-achterkamertjespolitiek en besloten woordvoerdersoverleggen moeten betrokkenen serieus worden gehoord. Opnieuw beginnen dus.

VVD: 

De op 28 mei vastgestelde gebiedsvisie dient als vertrekpunt. Hierin zijn veel onderdelen vastgelegd die we belangrijk vinden; versterking van de natuur, een meer openbaar toegankelijk parkachtig geheel, een zo vrij mogelijk zicht op het kasteel vanuit Oegstgeester kant, beperkte bebouwing met passende architectuur, een plek voor de Leo Kannerschool en een maatschappelijke invulling van kasteel Endegeest en bijgebouwen. Rekening houdend met onze inwoners, omwonenden en grondeigenaren.

Eventuele woningbouw blijft een allerlaatste optie waarover de Raad het laatste woord dient te hebben. Een snelle realisatie van de Leo Kannerschool in de huidige overeenkomst moet beter geregeld worden. Terug naar de onderhandelingstafel voor deze punten.

D66: 

De ‘prijs’ voor de ontwikkeling van de Leo Kanner bleek een wijzigingsbevoegdheid voor het College. D66 ziet liever dat dit bij de raad blijft, maar vindt de ontwikkeling van de Leo Kanner, het verkleinen van de te bebouwen vierkante meters en het versterken van het groen belangrijker.

De VVD, die eerder de wethouder steun had toegezegd, heeft het proces opgeblazen en de wethouder is opgestapt.

Dit betekent vertraging en extra kosten. De Leo Kannerschool heeft al aangegeven dat zij de gemeente juridisch gaat aanspreken. D66 wil dat het proces in goed gesprek met belanghebbenden en omwonenden snel opgepakt wordt met alternatieven voor de Leo Kannerschool en de Geesten.

Progressief Oegstgeest: 

Progressief Oegstgeest was voor het plan; een nieuwe Leo Kanner locatie, natuurbeheer door het Zuid-Hollands landschap en actie tegen verloedering. De verruimde bestemming maatschappelijk maakte het mogelijk om Endegeest een goede functie te geven, waarbij wonen te allen tijde een ‘last resort’ was. Sinds de draai van de VVD is dit plan van tafel en zijn wij bezorgd over de toekomst. Wij begrijpen de woede van het Leo Kanner bestuur, en vinden dat zij duidelijkheid verdienen. Zorgen ontstaan over de vraag of het gebied publiek toegankelijk zal blijven. We betreuren dat andere fracties enkel ‘tegen’ waren, en Oegstgeest achterlaten zonder oplossingen.

Meer berichten