Logo oegstgeestercourant.nl
Peter Glasbeek (midden) vlak na zijn installatie op 28 maart 2019. | Archieffoto Willemien Timmers
Peter Glasbeek (midden) vlak na zijn installatie op 28 maart 2019. | Archieffoto Willemien Timmers (Foto: Willemien Timmers)

'Wij willen geen snelle opmaat naar woningbouw'

  Politiek

De gemeenteraad besloot afgelopen donderdag dat het college van burgemeester en wethouders het niet voor het zeggen heeft, daar waar het gaat om woningbouw op het terrein van Endegeest. Alleen Progressief Oegstgeest en D66 bleven achter wethouder Peter Glasbeek staan, die bij het gebrek aan steun, besloot te vertrekken.

“Zijn uitgebreide ervaring met onderhandelen maakte hem de perfecte kandidaat voor een complex dossier zoals de Geesten”, laat de fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest, Melanie van Driel, weten. “Met een zeer beperkte grondpositie van de gemeente, vele eigenaren, geen geld om bij te leggen en een jaar om het plan rond te krijgen, had hij een flinke klus voor de boeg. Wij waarderen enorm wat hij in dat jaar aan werk verzet heeft. Ook tijdens de vergadering zelf, waar een motie van wantrouwen werd ingediend door Hart voor Oegstgeest, bleek wel hoeveel steun Peter genoot in de raad.” Progressief Oegstgeest heeft begrip voor de keuze van Glasbeek om af te treden. “De VVD, die eerder haar steun had toegezegd, besloot om zijn positie op dag van de vergadering te wijzigen, en maakte dit ook pas in de middag bekend. Voor een wethouder die er lang vanuit gaat dat die steun er is, en op deze manier wordt geïnformeerd, begrijpen wij dat er een conclusie wordt getrokken.”

Voor Progressief Oegstgeest is deze draai van de VVD ook een reden de eigen positie te heroverwegen. Voor het eind van deze week zullen zij aangeven of zij al dan niet uit de coalitie stappen. Als Progressief Oegstgeest geen vertrouwen meer heeft in CDA en VVD, zal er een nieuwe coalitie moeten worden samengesteld. Dan zal er dus moeten worden onderhandeld door de grootste partij (VVD) om een nieuwe coalitie samen te stellen.

D66 stemde donderdag, samen met Progressief Oegstgeest, wèl voor de gebiedsvisie De Geesten. “Dit plan voorzag in het versterken van het groen, een duurzame toekomstige exploitatie van het monumentale kasteel, het optimaliseren en verkleinen van de hoeveelheid te bebouwen vierkante meters en ook in het ontwikkelen van een nieuw gebouw voor de Leo Kannerschool”, legt Elfred Bus uit. “De ‘prijs’ hiervoor was onder andere een wijzigingsbevoegdheid voor het College om als ‘last resort’ een aantal bijgebouwen van het kasteel de bestemming ‘wonen’ te mogen geven. Wij hadden liever gezien dat de raad hier over ging, maar de wethouder gaf aan dat dit niet haalbaar was. We hadden als raad toezicht kunnen houden of dit proces zorgvuldig genoeg plaats vond. Hier waren we achter de schermen ook al mee bezig.”

Bus stelt dat de VVD, die de afgelopen weken de wethouder steun had toegezegd, het proces heeft opgeblazen. “Dit betekent dat niemand nu een idee heeft waar we aan toe zijn. Een ding is in ieder geval heel duidelijk: het gaat weer heel veel vertraging en extra kosten opleveren.”

De VVD laat, bij monde van fractievoorzitter Sven Spaargaren, weten altijd zeer terughoudend te zijn geweest over woningbouw op landgoed Endegeest. “Woningbouw mag alleen als blijkt dat maatschappelijke invulling onvoldoende oplevert om kasteel Endegeest en omgeving mooi te houden. De beoordeling daarvan willen we daarom bij de raad houden.”

In eerste instantie wilde de VVD het verzoek de wijzigingsbevoegdheid aan het college terug te geven in overweging nemen. “Reden hiervoor was de vrees dat anders de overeenkomst tussen projectontwikkelaar en gemeente in gevaar zou komen en daarmee de nieuwbouw van de Leo Kannerschool.” Voorwaarde voor hen was wel dat in de overeenkomst voldoende waarborgen opgenomen zouden zijn dat woningbouw echt de allerlaatste optie is.

“In de overeenkomst die we op 11 juni kregen met de laatste informatie van 23 juni maakten wij op dat een eventuele wijziging naar woningbouw al op korte termijn kon plaatsvinden. Dat lijkt een snelle opmaat naar woningbouw. Dit is in strijd met onze wens dat woningbouw een uiterste optie is. Ook wordt met deze overeenkomst de gewenste snelle oplossing voor de Leo Kannerschool dan niet bereikt door de te verwachten rechtszaken tegen woningbouw die jaren kunnen duren.” Daarom heeft de VVD tegen het raadsvoorstel gestemd.

“Het vertrek van wethouder Glasbeek betreuren we. De VVD heeft niet voor niets dezelfde avond tegen een motie van wantrouwen gestemd en zijn vertrouwen in wethouder Glasbeek uitgesproken.”

Eelke van den Ouweelen (Lokaal) over de kwestie: “De fractie van Lokaal is vanaf het begin kritisch geweest. De onderhandelingen ging alle kanten op. Vaak werden ‘tussenuitkomsten’ of dagkoersen in besloten woordvoerdersoverleggen teruggekoppeld. De lokale democratie is in corona-tijd ernstig uitgehold. Duidelijk wordt dat de coalitie een grote informatievoorsprong had op de oppositie.” Volgens van den Ouweelen gaat het hier om achterkamertjespolitiek waarbij de positie van belanghebbenden en omwonenden met voeten is getreden.

“Het vertrek van wethouder Glasbeek is een voorbeeld van ‘eigen schuld, dikke bult’. Kennelijk vindt dit college het prima om dossiers als Gebiedsvisie De Geesten, Nieuw Rhijngeest Zuid (wonen) en het kunstgras van ASC er gewoon doorheen te drukken. Machtspolitiek die leidt tot politiek verstoorde verhoudingen. Dit college is door het ijs gezakt.”

“Peter Glasbeek heeft met ontzettend veel inzet en energie geprobeerd te komen tot een gedragen akkoord over de Geesten. Daarvoor danken we hem”, laat Eibertjan van Blitterswijk namens het CDA weten. “Het CDA was positief over grote delen van de plannen voor Endegeest. Wij hadden echter één belangrijke voorwaarde: wonen in of bij het kasteel heeft te veel impact op het gebied en is onwenselijk. Mocht er, in geval van nood, toch voorgesteld worden om er woningen te realiseren, dan zou de raad daar over moeten beslissen en niet het college. Ons amendement hiervoor werd unaniem aangenomen. Toen bleek dat Oudendal dit niet accepteerde en de wethouder ons vroeg het amendement als het ware terug te draaien, hebben wij herhaald dat dit voor het CDA geen begaanbare weg is.”

Ook Frits van Dissel van Hart voor Oegstgeest benadrukt dat volgens zijn partij de raad, niet Oudendal of het college, bepaalt wat er in het gebied van Endegeest gebeurt. Dit ook om te voorkomen dat er ‘een deur geopend wordt naar stedelijke ontwikkelingen’.

“Het college besloot gezamenlijk dat de burgemeester zijn handtekening moest zetten op een overeenkomst met Oudendal die haaks staat op een eerder besluit van de raad dat de wijzigings-bevoegdheid voor de functie van enkele gebouwen in Endegeest bij de raad moet blijven.”

Van Dissel is blij dat de gemeenteraad volgende week ‘zijn rug recht hield’. “De wethouder stapte op. Het vertrouwen is weg. Maar waarom alleen hij? Het college besloot toch gezamenlijk om de raad buiten spel te zetten? De burgemeester heeft zich niet gekweten van zijn taak om het college te behoeden voor het nemen van een foute beslissing, én hij tekende een overeenkomst met een door de raad ongewenste wijzigings-bevoegdheid van het College. Onvergeeflijk. Het hele college dient zich te beraden.”

Meer berichten