Logo oegstgeestercourant.nl
Het Oegstgeester college bij de presentatie van de begroting.
Het Oegstgeester college bij de presentatie van de begroting. (Foto: Willemien Timmers)

Belasting op afval flink omhoog

  Politiek

Afgelopen maandag presenteerde het Oegstgeester college van burgemeester en wethouders de Programmabegroting 2020-2023. Wethouder financiën Matthijs Huizing benadrukte: "Het is een solide begroting geworden, waarmee we de toekomst van Oegstgeest met vertrouwen tegemoet kunnen treden."

Het komende jaar laat nog een negatief resultaat zien, de jaren daarna is sprake van een positief resultaat. Voor de jaren 2021 en verder is in de begroting weer structureel ruimte gemaakt voor schuldreductie.

In deze begroting heeft het college opnieuw rekening gehouden met een stijging van de kosten voor Jeugdhulp en voor de WMO. En het college heeft vanwege de lage rente de rentevisie ook neerwaarts bijgesteld waardoor de geraamde rentekosten lager zijn geworden.

Afval

Eén van de opvallendste maatregelen die voor een sluitende begroting genomen moest worden is het verhogen van de afvalstoffenheffing met maar liefst 18 procent. "Wij kunnen niet anders", beargumenteerde de wethouder. "De kosten voor het verwerken van afval zijn zeker viermaal zo hoog geworden in de afgelopen tijd. Een uitschieter hierbij als voorbeeld: het hout dat de inwoners bij de milieustraat inleveren voor hergebruik konden wij tegen de kosten van 1,20 euro per kilo af laten halen. Die prijs is in de afgelopen tijd enorm gestegen: we betalen nu 80 euro per kilo. Dit komt omdat het hout nu niet meer verbrand mag worden vanwege een te hoge CO2 uitstoot." Ook het laten ophalen en verwerken van het restafval is flink duurder geworden. "Dat is van 13 naar 32 euro per inwoner gegaan. Dit soort verhogingen vragen om een hogere bijdrage van de burgers. Daar kunnen wij als gemeentebestuur niets aan doen."

Stijging

Komend jaar zal ook de OZB stijgen, en wel met 4,1%. Een deel hiervan komt voort uit de jaarlijkse inflatiecorrectie (2020: 2,6%) en het andere deel (éénmalig 1,5%) heeft te maken met afspraken uit het coalitieakkoord. Na 2020 zal de stijging zich beperken tot een inflatiecorrectie.
Beide belastingverhogingen komen er op neer dat een Oegstgeester huishouden per jaar tussen de 55 en 75 euro meer belasting zal gaan betalen.

Extra personeel

In de begroting staat tevens vermeld dat er geïnvesteerd gaat worden in extra personeel binnen de ambtelijke organisatie. Hiervoor is 700.000 euro gereserveerd. Naast tijdelijke krachten, zullen er ook structureel nieuwe ambtenaren worden aangenomen. In het totaal komen er acht fte (één fte is een volledige werkweek) bij. Deze ambtenaren zullen onder andere komen te werken bij jeugdzorg/WMO (2fte), communicatie (0,5fte) en 'ruimte' (1,5 fte).

Onderwijshuisvesting

In de nabije toekomst zal ook geïnvesteerd moeten worden in (nieuwe) onderwijshuisvesting van onder andere de VSO Prof. Dr. Leo Kannerschool en de uitbreiding van basisschool Het Dok.
Voor nieuwbouw van de Kannerschool staat 15 miljoen euro gereserveerd. Vorig jaar stond deze kostenpost nog op 10 miljoen euro. Waar de nieuwe school moet komen, is nog niet bekend. De onderzoeken naar de drie mogelijke locaties (nieuwbouw huidige plek, Julianaschool en terrein Endegeest) lopen nog.


Ook met de plannen voor het onderhoud van de andere scholen is men op het gemeentehuis bezig, al zal de uitvoering hiervan pas in of na 2023 plaatsvinden.
(WT)

Meer berichten