Logo oegstgeestercourant.nl
Wethouder Huizing (rechts): "We willen in de top 10 van beste gemeenten blijven. We moeten scherp aan de wind zeilen."
Wethouder Huizing (rechts): "We willen in de top 10 van beste gemeenten blijven. We moeten scherp aan de wind zeilen." (Archieffoto: Willemien Timmers)

Scherp aan de wind

  Politiek

De gemeenteraad heeft de Perspectiefnota goedgekeurd, al was er wel veel kritiek op het financiële beleid.

Wethouder Huizing noemde de voltooiing van dit financiële overzicht 'geen sinecure'. Hij wees op veel extra uitgaven aan duurzaamheid, Jeugdzorg, ambtenarensalarissen en de nieuwbouw van de Leo Kannerschool. De gemeente heeft toch nog 1,6 miljoen euro overgehouden en tot nu toe werd dat geld besteed aan het afbetalen van de schulden. Maar daar houdt Oegstgeest mee op; een aantal raadsleden kon dat niet waarderen. Fractievoorzitter Van Dissel: "Dit is een trendbreuk. We gaan de lasten van de inwoners weer verhogen en het pad wordt verlaten om niet meer geld uit te geven dan er binnenkomt. Deze nota laat de schulden weer oplopen tot boven de 50 miljoen euro.'' Hij erkende, dat er geïnvesteerd moet worden, "Maar doe dat dan met een goede financiële dekking." Van den Ouweelen (Lokaal) wees het college er op, dat een eerder ingevoerde belastingverhoging van 100.000 euro gecompenseerd zou worden via een verlaging van de rioolheffing. "Maar dat gebeurt niet. U geeft mensen een sigaar uit eigen doos en belooft dingen die u niet nakomt." Fractievoorzitter Spaargaren wees er op, dat Oegstgeest in de top 10 van beste gemeenten van Nederland staat. "Er wordt veel geld uitgegeven aan scholen en Jeugdzorg. Door een lagere Rijksbijdrage komen we tonnen tekort." Zijn collega Van Blitterswijk stelde dat de ambtenaren ook aandacht nodig hebben: "Er is geen noemenswaardige belastingverhoging." Huizing sloot af: "We willen in de top 10 van beste gemeenten blijven. We moeten de komende jaren scherp aan de wind zeilen."

(Joep Derksen)

Meer berichten