Logo oegstgeestercourant.nl

College presenteert laatste begroting

  Politiek

De laatste programmabegroting van het huidige Oegstgeester college is vorige week aangeboden aan de Oegstgeester gemeenteraad.

Burgemeester en wethouders spreken trots en vertrouwen uit: "We hebben een zeer groot deel van de plannen uit de Coalitieagenda 2014-2018 waargemaakt. Er ligt een goede basis waarop de volgende raad en het volgend college verder kunnen bouwen. Oegstgeest is een geweldig dorp om in te werken en te leven, met veel groen en faciliteiten. De inwoners maken het dorp steeds mooier. Ze doen dat met de gemeente, maar vooral ook zelf."
Afgelopen maandag liet wethouder Marien den Boer tijdens een persgesprek weten blij te zijn dat voor wat betreft de schuldreductie de gemeente op koers ligt. "We willen in 2020 teruggezakt zijn naar 51 miljoen schuld. Dat lukt. De verwachting is dat we zakken naar een schuldbedrag van 50 miljoen euro."
"We kunnen weer risico's aan", zei hij. "En dat is nodig, want we gaan vanaf 2022 de precario-inkomsten missen. Dat kan ik nu niet helemaal oplossen. Daar zal een volgend college mee aan de slag moeten"
Wendelien Tönjann benoemde een aantal projecten waar de gemeente mee bezig is. "We kijken uit naar de ontwikkeling van bedrijventerrein De Boeg, en verwachten dat daar 250 arbeidsplaatsen gecreëerd gaan worden."
De komende jaren zal ook sportpark De Voscuyl een metamorfose ondergaan. "In 2018 zullen de werkzaamheden daar beginnen", sprak wethouder Den Boer. "Als eerste krijgt korfbalvereniging Fiks kunstgrasvelden. Op termijn zullen de terreinen wellicht eigendom worden van de diverse verenigingen, en zullen er ook voor wat betreft beheer en onderhoud, andere verhoudingen komen."


De woonlasten zullen in het komende jaar enkel stijgen met de inflatiecorrectie, wat betekent dat een gezin ongeveer 13 euro meer kwijt zal zijn.


Punt van zorg is de jeugdhulp. De vraag hiernaar is groter dan de beschikbare middelen. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget is te snel gedaald. In deze programmabegroting heeft het college echter een structureel budget voor jeugdhulp opgenomen, zodat alle kosten worden gedekt. "Evengoed sturen we een signaal van verontrusting richting Den Haag", zei Den Boer, "Want we gaan er voor wat betreft de toelages van het Rijk op dit gebied, een kwart op achteruit."
In het gesprek over de financiën van het dorp meldde het college dat er eind deze maand weer een overleg gepland staat met de Prof. Dr. Leo Kannerschool voor Speciaal voortgezet onderwijs. Deze school voor kinderen met autisme zou graag verhuizen naar een nieuw gebouw, omdat het huidige gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, en veel achterstallig onderhoud kent. Er staat 650.000 euro voor onderhoud gereserveerd, maar de school zou dat het liefst investeren in een nieuw pand. "We gaan met hen in gesprek", liet wethouder den Boer weten, "maar ondertussen moeten we het nodige onderhoud verrichten, zodat we de veiligheid van de leerlingen kunnen blijven waarborgen."
Ook kwam het gesprek op het aan het werk helpen van mensen met een zogenaamde 'afstand tot de arbeidsmarkt'. "Dat valt in onze gemeente niet altijd mee", sprak burgemeester Jaensch. "Dit is omdat deze groep in Oegstgeest een relatief grotere afstand heeft tot betaald werk dan in andere gemeenten."


In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, is de gepresenteerde begroting 'beleidsarm'. De begroting laat ruimte voor de nieuwe gemeenteraad om keuzes te maken en richting te geven. De programmabegroting is online toegankelijk via www.oegstgeest.nl/begroting2018.

De programmabegroting wordt op 2 november behandeld in de gemeenteraad.

(WT)

Meer berichten