Logo oegstgeestercourant.nl
Directeur Douwe Splinter van de Kannerschool hoopt op een goede oplossing en betere huisvesting voor zijn school. | Archieffoto Willemien Timmers
Directeur Douwe Splinter van de Kannerschool hoopt op een goede oplossing en betere huisvesting voor zijn school. | Archieffoto Willemien Timmers

Geen noodlokalen bij Leo Kannerschool aan Hazenboslaan

  Onderwijs

Het schoolbestuur van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Leo Kanner heeft een aantal weken geleden een huisvestingsaanvraag met spoedeisend karakter ingediend.

Zij vraagt om de plaatsing van noodgebouwen ter vervanging van hun locatie aan de Frans Halslaan (de voormalige basisschool Oudenhof-Bokkesprong). De school deed de aanvraag vanwege onder andere de slechte luchtkwaliteit in het bijgebouw.

Het college van Oegstgeest wijst deze aanvraag af omdat er geen sprake is van een onvoorziene gebeurtenis waardoor de voortgang van het onderwijs in het geding komt. Hierdoor wordt niet voldaan aan de voorwaarden van een spoedeisend karakter.


Het college is momenteel wel samen met het schoolbestuur actief bezig om voor het huisvestingsvraagstukvan het VSO een oplossing voor de lange termijn te realiseren. Eventuele plaatsing van noodgebouwen is daar onderdeel van, net zoals een eventuele verhuizing binnen de gemeentegrenzen.

Het college zal de aanvraag voor noodlokalen in behandeling nemen als een reguliere aanvraag voor plaatsing op het Programma huisvesting onderwijs 2019 binnen de context van de oplossing voor de lange termijn.

Dit betekent dat het Oegstgeester college voor 31 december een besluit neemt over deze aanvraag. Het schoolbestuur van de Prof. Dr. Leo Kannerschool hoopt dat er al eerder zicht is op een oplossing voor betere huisvesting. De school groeit uit zijn voegen, en een groot aantal lokalen, ook in het hoofdgebouw, is volgens hen niet meer bruikbaar om op een gezonde manier les in te geven.

Meer berichten