Ubuntu wil kinderen zelf de wereld laten ontdekken.
Ubuntu wil kinderen zelf de wereld laten ontdekken.

Nieuwe school in Oegstgeest: leergemeenschap Ubuntu

Algemeen

Komend leerjaar start in Oegstgeest een nieuw initiatief op onderwijsgebied: leergemeenschap Ubuntu. Het wordt een zogeheten B3 school, een school die het zonder de subsidie van de overheid moet doen. De drie vrouwelijke initiatiefnemers, alle drie werkzaam in het onderwijs, willen een school, een leergemeenschap, neerzetten die ‘bottom-up’ werkt en niet ‘top down’. “We gaan uit van de behoeften van de kinderen en laten los dat iedereen hetzelfde moet weten op hetzelfde moment.”

De drie volgen geen makkelijke weg, onder andere omdat ze het zullen moeten gaan doen zonder de standaard bijdrage van de overheid van zo’n 8000 euro per kind per jaar. Maar ze geloven in wat ze neer gaan zetten, en zijn al jaren bezig een nieuw soort onderwijs te creëren. 

Natuurlijke leerdrang

“Ik zie dat in het huidige onderwijs kinderen hun plezier in het leren kwijtraken”, vertelt één van de toekomstige leerkrachten. “En dat is zo jammer! Veel ouders hebben al ervaren hoe hun kinderen in coronatijd met de lesstof omgingen, en hoe snel ze vaak klaar waren. Dat heeft veel vaders en moeders doen beseffen dat hun kinderen op een reguliere basisschooldag veel tijd wachtend doorbrengen. De energie en het initiatief haal je er op die manier uit.”

Binnen de nieuwe leergemeenschap zullen leerkrachten en vrijwilligers zich richten op de ontwikkeling van het individuele kind, en willen zij kijken wat het kind nodig heeft om te groeien. “Daarnaast zullen ook de ouders meer betrokken zijn, zodat we echt samen kunnen zorgen dat kinderen nieuwsgierig blijven, en op het juiste moment bepaalde leerstof aangeboden krijgen. Er zullen daarom ook geen verplichte toetsen zijn, maar in een portfolio worden alle leerervaringen bijgehouden. Dit niet alleen op academisch gebied, maar ook als iemand leert door te zetten, of een concert heeft georganiseerd.”

De natuurlijke leerdrang, is een belangrijk aspect bij Ubuntu. “Kinderen inspireren is dan ook belangrijker dan zomaar stelselmatig kennis aanbieden. Als je op het juiste moment leerstof aanbiedt, heeft het kind minder tijd nodig om het zich eigen te maken.” Die inspiratie moet komen uit wat kinderen mee naar school nemen, maar ook van de experts uit het ‘echte’ leven, die komen vertellen over hun passie of beroep. “Kinderen willen graag leren. Daarom hebben we ook iedere acht weken verschillende nieuwe thema’s waarbij we verschillende workshops aanbieden.”

Binnen Ubuntu zullen liefde en vertrouwen de belangrijkste sleutels zijn voor ontwikkeling, om op de groeien tot ‘autodidactische levensexperts’. “Autonoom, zelfbewust, ondernemend en creatief, met hoofd, lichaam en ziel in balans. Daarnaast willen we goed voor de natuur zorgen.”

De docentes praten honderduit, en zijn blij na de zomer echt te kunnen gaan starten. “We starten met leerlingen in de basisschoolleeftijd. Later willen we nog verder uitbreiden. We hebben veel ambities”, lachen ze. “En nee, we hebben geen politieke kleur, en zijn dan ook niet bij andere scholen of stichtingen aangesloten.

Inmiddels is er zicht op een tijdelijke plek waar de school kan beginnen. “Maar op termijn moeten we zoeken naar een grotere, en groenere locatie. Ook de ruimtes richten we anders in. Dus geen rijtjes tafels in klaslokalen.”

Open avond

Op dinsdag 17 mei is er een open avond waarbij iedereen welkom is. “We starten komend schoolseizoen sowieso, want er zijn al aanmeldingen binnen. We voorzien echt in een behoefte, nu steeds meer ouders voelen dat het huidige onderwijs op een verkeerde manier op hun kind drukt, en niet meer past bij wat er nodig is.”

Aanmelden voor de open avond kan via info@leergemeenschapubuntu.nl. Meer informatie is te vinden op www.leergemeenschapubuntu.nl en op Instagram onder: leergemeenschap_ubuntu.

(Willemien Timmers)

Uit de krant

Uit de krant