Logo oegstgeestercourant.nl
<p>Locatiedirecteur Anika Remerij: &#39;Ik leer veel van onze leerlingen die niet in hokjes denken en er ook niet in passen. |</p>

Locatiedirecteur Anika Remerij: 'Ik leer veel van onze leerlingen die niet in hokjes denken en er ook niet in passen. |

(Foto: Willemien Timmers)

‘Tot de verhuizing omarmen we dit gebouw’

Na een roerige start middenin in een coronaschooljaar heeft Anika Remerij haar draai gevonden als locatiedirecteur van de Leo Kannerschool voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) aan de Hazenboslaan in Oegstgeest. “We zijn heel positief het nieuwe jaar ingegaan.”

“We zijn dit schooljaar gestart met 72 leerlingen in leerjaar 1 en hebben gelukkig niemand hoeven afwijzen”, vertelt de directeur, die als geen ander weet dat het voor leerlingen met een autismespectrumstoornis heel belangrijk is om een veilige plek op een goede school te hebben. “Voor volgend schooljaar wordt het weer een hele puzzel. We hebben maar plek voor 60 nieuwe leerlingen. Onze klassen kunnen we helaas niet vergroten, maar in overleg, ook met andere scholen, kunnen we veel voor elkaar krijgen.”

Omarmen

De Leo Kannerschool VSO heeft in 2008 tijdelijk haar intrek genomen in het huidige gebouw. In de loop der jaren werd het gebouw te krap en te oud. Ook het in gebruik nemen van het afgeleefde bijgebouw was onvoldoende, en daarom werd vol ingezet op de zoektocht naar een nieuw schoolgebouw. Het lijkt er nu op dat de school over een aantal jaar kan verhuizen naar een nieuw schoolgebouw dat op de plek van de oude Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg gebouwd zal worden. “Tot die tijd hebben we besloten ons gebouw hier te omarmen”, zegt een positieve Remerij. “De gemeente Oegstgeest heeft nieuwbouw voor onze school hoog op de agenda staan en er is beweging in de nieuwbouwplannen. Tot die tijd moeten ontwikkelingen van de school door kunnen gaan in een fijn en veilig schoolgebouw. Het dak van onze dependance wordt daarom ingepakt zodat lekkages verleden tijd zijn. Door aanpassingen te doen maken we het gebouw leefbaarder. Ook willen we transparantie en samenhang bevorderen door onder andere ramen in gesloten kantoren te plaatsen. Verbinding met elkaar zoeken is makkelijker als we onszelf zichtbaarder maken voor anderen, en de ander echt willen zíen.”

Team

Remerij benadrukt hoe blij ze is met haar team. “Er werken hier geweldige mensen die elkaar en de leerlingen altijd willen helpen. Samen zetten we onze schouders eronder – ook in dít gebouw. Ik hoop dat iedereen met plezier naar school gaat en zich gezien voelt, dat is het belangrijkste.”

Ze vertelt hoe blij ze is met een door het College van Bestuur voor de school bedachte slogan: ‘Wie past er wél in een hokje?’ “Dat is precies wat we willen uitstralen: niemand hoeft buiten een hokje te vallen, omdat niemand in een hokje past.”

Achterstand

In de afgelopen coronamaanden hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen. “Maar niet zozeer op het gebied van leren. Belangrijker is de sociaal-emotionele achterstand die bij sommigen is ontstaan, ondanks het feit dat we toch grotendeels open mochten blijven. Je ziet dat er behoefte is aan het samen dingen doen. Sportactiviteiten na schooltijd vinden gretig aftrek bij een grote groep leerlingen en we werden verrast dat het ‘CodeLab’ dat de leerlingen op een groot aantal zaterdagen mogen volgen, in een mum van tijd was volgeboekt. Blijkbaar hebben de leerlingen zin om samen te programmeren, in eigen tijd. Ook met leerlingen uit andere klassen.”

Diploma

Remerij vindt het mooi dat leerlingen die komend jaar de Leo Kannerschool verlaten een echt schooldiploma ontvangen. “Daarop zullen alle vaardigheden en vakken staan die de leerling behaald heeft. Dat is echt een erkenning. In het verleden kregen leerlingen die uitstroomden naar arbeid of dagbesteding enkel een getuigschrift of certificaat maar geen officieel diploma omdat zij geen landelijk examen aflegden. Ik ben blij dat dat nu veranderd is.”

Schoolplan

Het team van de Leo Kannerschool is samen met Remerij een nieuw schoolplan aan het schrijven. “De kernzin is: ‘Kom groeien op de Leo Kannerschool’. Onze thema’s zijn groei, aanbod verrijken en samenwerking. We zullen onder andere aandacht besteden aan het vergroten van arbeidscompetenties door meer ‘veilige’ stageplekken voor leerlingen waarvoor reguliere stageplek nog een te grote stap is, te regelen”. 

Padje

In het met plezier naar school gaan, speelt schildpad Padje, die sinds een maand op de Hazenboslaan woont, ook een rol. “Vanuit de nieuwe ramen in mijn kantoor zie ik hoe de leerlingen met plezier omgaan met de schildpad. Ik bemerk dat onze leerlingen contact maken met Padje, ook als het voor de scholier een lastige dag is. Het maakt hun én onze dag een beetje mooier en zorgt voor verbinding.”

Remerij rondde afgelopen schooljaar de master ‘Integraal Leidinggeven’ af. “Voor mijn thesis over leidinggeven in kritieke situaties heb ik veel interviews bij mensen uit verschillende werkvelden afgenomen. Daar heb ik veel van geleerd. Onder andere hoe belangrijk ik het vind dat er in een organisatie transparantie en daadkracht is. Daarnaast ook dat iedereen een rol heeft op school en elk persoon belangrijk is. Ik voel me hier op de Kannerschool thuis vanwege de kinderen die niet in hokjes passen of denken en koester de soms ontroerende contacten die ik met ze mag hebben.”

Meer berichten