Logo oegstgeestercourant.nl
Pieter Hellinga kreeg bij zijn afscheid grote complimenten en een geschenk voor zijn inzet. | Foto Willemien Timmers
Pieter Hellinga kreeg bij zijn afscheid grote complimenten en een geschenk voor zijn inzet. | Foto Willemien Timmers (Foto: Willemien Timmers)

Geslaagde en drukke Open Dag Dorpscentrum Oegstgeest

Op zaterdag 29 augustus was de Open Dag van het vernieuwde Dorpscentrum aan de Lijtweg. Na een periode van verbouwingen kon het nu zo representatief geworden gebouw met trots aan iedere belangstellende getoond worden.

Door Wim van Tuijl

In de ochtenduren werden de vrijwilligers ontvangen met een heerlijk kopje koffie, gezet met de door Peter Jan Weterings (The Box) geschonken professionele Barista machine.

Joop Verdonk, de nieuwe bestuursvoorzitter, benadrukte het grote belang van de grote groep vrijwilligers. “Wij kunnen het Dorpscentrum alleen in de lucht houden dankzij de brede groep vrijwilligers die zich naar hun mogelijkheden inzetten voor dit voor zo Oegstgeest belangrijke centrum’, complimenteerde hij hen.

Daarna gingen de aanwezigen naar buiten om getuige te zijn van de opening van het vernieuwde Dorpscentrum, die gepaard ging met het luiden van de klok en lancering van confettibommen. De bouwcommissie leverde het gebouw symbolisch op door overhandiging van een fotoboek aan de aftredende en aantredende bestuursvoorzitter: Joop Verdonk volgde Pieter Hellinga op.

Evenals de vrijwilligers in de ochtend kregen de bezoekers ’s middags een gesproken overzicht over het Dorpscentrum. De Protestantse Gemeente Oegstgeest wilde in 2014 het gebouw sluiten en afstoten. Pieter en Ali Hellinga en enkele anderen zagen toekomst voor het Dorpscentrum. Zij vormden een werkgroep om de mogelijkheden van een centrum voor gemeenschap en ontmoeting te onderzoeken. Zie zes jaar later het resultaat. Pieter en zijn team hebben veel werk gestoken om dit doel te bereiken. Een bouwteam was samengesteld om aan de plannen bouwkundig te verwezenlijken.

Het was ook de dag dat Pieter Hellinga het voorzitterschap overdroeg aan Joop Verdonk. “Er staat een geweldige organisatie omheen qua vrijwilligers. Het is een veelkleurige groep en ieder brengt talenten in om dit prachtige centrum, dat de termen ‘verbinden’ en ‘ontmoeten’ als speerpunten in het vaandel heeft staan, te laten draaien. Een grote verscheidenheid aan activiteiten die in het gebouw plaatsvinden, onderstreept dit. Inmiddels vormt het Dorpscentrum het centrum van Oegstgeest.” Pieter kreeg van Joop grote complimenten en een geschenk voor zijn tomeloze jarenlange inzet.

Bouwcommissie

Architecten Sander Flach, Marcel van Dijk, Angelique de Kluiver (binnenhuisarchitect), Ruud Janse van Mantgem, Ali Hellinga en Hans Honsbeek vertelden ieder over hun specifieke rol in de verbouwing. Ook zij werden in het zonnetje gezet met een boek en een bos bloemen. Vervolgens droeg Ali Hellinga namens de bouwcommissie het gebouw over aan de nieuwe bestuursvoorzitter Joop Verdonk. “Jullie krijgen een chic diner aangeboden dat bereid wordt in de nieuwe keuken van het gebouw”, beloofde Joop.

Eerste teken van verbinding was die tussen Dorpscentrum en Leo Kannerschool. Douwe Splinter, directeur, was gekomen om de intentieverklaring te ondertekenen tussen genoemde school en het Dorpscentrum. Leerlingen komen vijf dagen per week stagelopen in de nieuwe professioneel ingerichte keuken. Een keuken, die met steun van het H.L. Druckerfonds, fonds 1818 en de Stichting Carolusgulden van mooie noodzakelijke inventaris is voorzien. Enkele anderen zullen bedrijfsleider Ruud Brouwer assisteren met zijn werkzaamheden.

Het Dorpscentrum kent gebruikers van diverse pluimage.

Een rondgang langs de grote verscheidenheid aan gebruikers: Stichting Evangelische Gemeente. Zo is er toch nog een kerkelijke activiteit in het centrum. Lumen Holland Rijnland: inloopmiddagen voor kwetsbare inwoners van Oegstgeest. Maandag, woensdag, vrijdag van 13.00-16.00 uur. Seniorensoos Rendez Vous. Activiteiten voor ouderen: één keer per maand op zondag en juist op feestdagen. SES Studiehuis onder meer voor huiswerkbegeleiding en persoonlijke aandacht in kleine groep. Wat beweegt jou van Feldenkrais. Gericht op beweegmogelijkheden voor senioren. Het Groene Boekje Raad van Kerken: veel activiteiten hierin zijn in het Dorpscentrum. Yogalessen door Jeanette Grootenhorst. Repair Café: eerste zaterdag van de maand tussen 10.000 en 13.00 uur. Technische vrijwilligers kunnen defecte apparatuur repareren en ook textielproblemen kunnen worden verholpen. Unitxt van Patricia van Helsdingen. Zij geeft Nederlandse taalcursussen aan anderstaligen. Lekker Anders: organiseert maaltijden die worden bereid door mensen afkomstig uit andere culturen.

Vrienden van het Dorpscentrum

Tom Groot, voorzitter van de Stichting Vrienden van Het Dorpscentrum, onderstreepte de toehoorders het belang van een brede groep personen die het Dorpscentrum jaarlijks met een donatie wil ondersteunen. Dat kan al vanaf 15,00 per jaar. “Het is van vitaal belang dat het Dorpscentrum vanuit die bron op inkomsten mag rekenen”, onderstreepte hij. Ga naar www.dorpscentrumoegstgeest.nl en wordt vriend. Ondersteun dit centrum van ontmoetingen verbinding, welzijn en zingeving. Van harte aanbevolen. Hiermee kan het Dorpscentrum blijven werken aan het organiseren van activiteiten voor inwoners van Oegstgeest.
Natuurlijk zijn vrijwilligers altijd welkom. Ga naar vrijwilligers@dorpscentrumoegstgeest.nl.

Presentaties

Even uitgelicht enkele presentaties.
Sietske Steenbergen is Sociaal Makelaar van de gemeente Oegstgeest. Haar functie is verbinden van inwoners. Ontwikkeling van meer nabije solidariteit bij inwoners van Oegstgeest kan leiden tot warme verbondenheid. Ze ziet dit bij de seniorensoos en de activiteiten in het Dorpscentrum zijn een representatief voorbeeld. “Ik hou iedere vrijdagmiddag in het Dorpscentrum kantoor”, geeft ze aan.
Frank van Rooij, directeur Radius, onderstreepte ook het belang van het Dorpscentrum voor Oegstgeest. Radius legt zich toe op het welzijn van ouderen. Hij gaf aan dat vaak wordt gesteld dat ouderen veel kosten, maar aan de andere kant is een substantieel percentage ouderen (52%) actief binnen het vrijwilligerswerk en bespaart de samenleving kapitalen.

Tussen de bedrijven door waren er optredens van het Jazz kwartet Rob Boxhoorn; het laatste met zangeres Sheila.
Voorts traden pianist Jacob Engel en Marijke Groenendaal op met een semi-klassiek optreden.

De Open Dag werk afgesloten met een drankje en een hapje. Vooral de Syrische snacks van inwoner Al Shabi vonden gretig aftrek.

Meer berichten