De belastingdienst gat vanaf 2021 belasting heffen op de spelresultaten. Daardoor kan het voortbestaan van de draverijen in gevaar komen. | Foto: archief
De belastingdienst gat vanaf 2021 belasting heffen op de spelresultaten. Daardoor kan het voortbestaan van de draverijen in gevaar komen. | Foto: archief Foto: pr.

Burgemeesters op de bres voor kortebaandraverijen

Algemeen

De gemeentebesturen van 27 plaatsen waar, veelal jaarlijks, kortebaandraverijen worden georganiseerd maken zich samen sterk voor reparatie van de gevolgen van nieuwe wetgeving rond de Kansspelbelasting vanaf 2021. Dat hebben de burgemeesters van deze gemeenten besloten tijdens een bijeenkomst op initiatief van mw. Spruit, burgemeester van Lisse.

Hun kritiek richt zich niet op de wet zelf, maar op het neveneffect waarbij de belastingdienst zich bijna de helft toeëigent van wat nu als afdracht aan de lokale vrijwilligersorganisaties wordt gegund. De kortebaandraverijen zijn een immaterieel cultureel erfgoed met een eeuwenoude historie. De gemeenten trekken samen op richting Tweede Kamer en de verantwoordelijke ministeries. De kortebaandraverijen zijn vooral populair in Noord en Zuid-Holland, maar worden ook in andere provincies gehouden. Vaak vallen ze samen met traditionele sociaal-culturele evenementen als feestweken, volksfeesten en kermissen. De organisatie is in handen van vrijwilligersorganisaties die voor hun exploitatie –naast sponsorwerving, contributies en soms entreegelden– afhankelijk zijn van inkomsten uit de paardentotalisator. De wedstrijden vinden plaats met veel aandacht voor dierenwelzijn en veiligheid, en staan onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR), die zelf door de belastingmaatregel ook zwaar wordt getroffen. Om grote bedragen gaat het niet: de kortebanen ontvangen jaarlijks gezamenlijk, na aftrek van kosten, ruim € 150.000 afhankelijk van de lokale omzet en spelresultaten. De belastingdienst gaat met ingang van 2021 nu net op datzelfde resultaat de kansspelbelasting heffen, zodat de draverijen eigenlijk een-op-een voor de belasting opdraaien zonder zelf belastingplichtige te zijn. Voor de organiserende verenigingen en stichtingen zijn de inkomsten uit de totalisator een levensvoorwaarde. Ze opereren zonder subsidies en houden zelf de broek op. Waar het wedden het populairst is, komen de klappen straks het hardst aan. Door de samenhang in het circuit van kortebaandraverijen is echter de hele sector ervan afhankelijk. In totaal geeft het publiek op de kortebanen ongeveer € 1 miljoen uit aan het wedden op paarden (daarvan wordt veruit het grootste deel ook weer aan winnende wedders uitbetaald). Als een constructieve reactie uit Den Haag uitblijft, bereiden de burgemeesters acties voor om in de bres te springen voor hun plaatselijk erfgoed.

Uit de krant

Uit de krant