Logo oegstgeestercourant.nl
De KTS in Voorhout (een vakgerichte vmbo-school - onderdeel van het Teylingen College) en de Leo Kannerschool (voor onderwijs aan leerlingen met autisme) tekenden op dinsdag 17 januari een intentieverklaring voor samenwerking. | Foto: PR
De KTS in Voorhout (een vakgerichte vmbo-school - onderdeel van het Teylingen College) en de Leo Kannerschool (voor onderwijs aan leerlingen met autisme) tekenden op dinsdag 17 januari een intentieverklaring voor samenwerking. | Foto: PR

Intentieverklaring KTS en Leo Kannerschool

De KTS in Voorhout (een vakgerichte vmbo-school - onderdeel van het Teylingen College) en de Leo Kannerschool (voor onderwijs aan leerlingen met autisme) tekenden op dinsdag 17 januari een intentieverklaring.


De samenwerking tussen deze twee scholen geeft de mogelijkheid om leerlingen, met een extra ondersteuningsbehoefte, succesvol op te leiden tot een beroepsdiploma of een startkwalificatie.
De KTS zal er tijdens deze samenwerking voor zorgen dat leerlingen kennismaken met de beroepsrichtingen op de KTS en hieruit een keuze kunnen maken voor hun vervolgopleiding. De expertise op het gebied van beroepsonderwijs op de KTS is groot. Hierdoor kan dit ook worden gedeeld met het docententeam van de Leo Kannerschool. Er zal voor de leerlingen maatwerk worden geboden, zodat de kans op slagen wordt vergroot.
De Leo Kannerschool zal hun expertise op het gebied van zorg delen met de KTS, zodat ook het maatwerk voor de leerlingen zo goed mogelijk aansluit bij de behoeftes. Daarnaast zal de Leo Kannerschool het docententeam van de KTS trainen. Hierdoor wordt de expertise van het team vergroot. De grootste gemeenschappelijke deler hierin is dat leerlingen de kans krijgen om een regulier diploma te halen.

Op dinsdag 17 januari kregen de aanwezigen na het ondertekenen van de intentieverklaring koffie met lekkers uit eigen bakkerij. Ook was er een rondleiding door het gebouw, zodat het inzichtelijk werd waarom deze samenwerking wordt aangaan.

Meer berichten