Logo oegstgeestercourant.nl

PCOB-afdeling Oegstgeest houdt op te bestaan

Tot vorig jaar hield de plaatselijke PCOB geregeld bijeenkomsten in het Dorpscentrum. Omdat de belangstelling voor deze bijeenkomsten terugliep zijn deze in 2016 vervallen. Wel is er op 8 april 2016 nog een bezoek gebracht aan de Leo Kannerschool.

Aangezien het niet lukt om nieuwe bestuursleden te vinden heeft het bestuur na rijp beraad, en na raadpleging van de leden, besloten de bestuurstaken op 31 december 2016 neer te leggen. Dit houdt in dat de afdeling per dezelfde datum wordt opgeheven. De leden hebben kunnen kiezen uit de volgende mogelijkheden. Ten eerste aansluiting bij de afdeling Rijnsbrug-Valkenburg, ten tweede omzetting van het plaatselijk lidmaatschap in het landelijk lidmaatschap en ten derde opzegging als lid. Wie geen keus kon maken werd geacht landelijk lid te worden. Een vijftal leden heeft gekozen voor de afdeling Rijnsburg-Valkenburg, eenenveertig leden hebben opgezegd en zesenzeventig leden zijn met ingang van 2017 landelijk lid.
Het bestuur betreurt deze gang van zaken, maar zag geen andere oplossing.

Meer berichten