Oegstgeest start in 2020 met nascheiding van plastic, metaal en drankenkartons | Oegstgeester Courant
Logo oegstgeestercourant.nl

Oegstgeest start in 2020 met nascheiding van plastic, metaal en drankenkartons

  Politiek

Vanaf 1 april 2020 mogen plastic verpakkingen, blik en drankpakken (PMD) in Oegstgeest in de grijze bak of de restafvalcontainer.

Wethouder Matthijs Huizing: "We willen in 2023 75 procent van ons afval scheiden en PMD is daar een belangrijk onderdeel van. Nieuwe installaties bij onze afvalverwerker kunnen PMD beter scheiden dan wij het nu zelf doen. Het zal voor veel inwoners weer even wennen zijn, maar nascheiding is makkelijker en beter voor het milieu. We zetten hiermee een belangrijke stap in de goede richting".


Gemakkelijker en efficiënter

Op dit moment halen we in Oegstgeest zo'n 9 kilo herbruikbaar PMD per persoon per jaar op. Jaarlijks komt er nog steeds 23 kilo PMD per persoon in het restafval terecht. Afvalverwerkers kunnen inmiddels een scheiding– en recyclepercentage van 70% behalen. Dat is veel hoger dan de 27% die we nu halen. Afvalenergiebedrijf AVR in Rotterdam, waar Oegstgeest mee werkt, kan dat ook én heeft voldoende capaciteit om in 2020 ook het Oegstgeester PMD uit het restafval te scheiden.
Een bijkomend voordeel is dat de hoeveelheid zwerfplastic hiermee afneemt. Inwoners maken namelijk met enige regelmaat melding dat de plasticzakken opengemaakt worden door vogels of andere dieren.

Nieuwe aanpak

'Van Afval Naar Grondstof' is al langere tijd onderwerp van gesprek in het dorp. De gemeenteraad koos er in het coalitieakkoord voor om de grijze en bruine bakken te behouden en dus niet over te stappen op omgekeerd inzamelen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het afgelopen jaar gebruikt om onderzoek te doen, zowel bij andere gemeenten als bij afvalverwerkers, en komt tot de conclusie dat nascheiding van PMD een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de afvaldoelstellingen (in 2023 75% afvalscheiding en maximaal 100 kilo restafval per persoon). Het is een eerste stap. Het college komt binnenkort met een plan met de vervolgstappen. Een financiële prikkel om tot minder restafval te komen blijft tot de mogelijkheden horen.


Gft, papier, glas en textiel blijven scheiden

Tot en met 31 maart 2020 moeten inwoners PMD nog apart houden, daarna dus niet meer. Wethouder Huizing: "Ik ben blij dat we deze stap nu kunnen zetten, maar ik wil inwoners ook uitdagen om meer groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier, glas en textiel apart te houden. Ook daar hebben we nog wel wat te doen! We blijven hier als gemeente de komende jaren zeker aandacht voor vragen."


Nadere uitwerking
De gemeente werkt de komende periode uit hoe de omschakeling naar nascheiding van PMD precies in zijn werk zal gaan. Begin 2020 ontvangen inwoners hier zowel persoonlijk als via de (sociale) media en de gemeentelijke website meer informatie over. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn te vinden op www.oegstgeest.nl/afvalscheiding.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225563&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13225561&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=oegstgeestercourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=234" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>