Een groot aantal wandelaars vierde het jubileum van hun club. |
Een groot aantal wandelaars vierde het jubileum van hun club. | Foto: Willemien Timmers

Twaalfenhalf jaar wandelclub Oegstgeest

Algemeen

Op 13 februari vierde Wandelclub Oegstgeest zijn twaalfenhalfjarig jubileum. Wat in 2011 begon als een klein clubje, is anno 2024 uitgegroeid tot een groeiende en bloeiende groep die heel veel Oegstgeestenaren mooie sociale en sportieve momenten bezorgt. Vandaar dat een klein comité bestaande uit wandelaars Jacqueline, Mieke en Joke een feestje organiseerde in restaurant La Grande Focaccia.

Niet minder dan 34 wandelaars kwamen samen om te eten, en de oprichters van de wandelclub, Marja Bosman en Esther Beukman, in het zonnetje te zetten.

Al zo lang als de club bestaat geven deelnemers aan hoe fijn het is dat er zo’n laagdrempelige wandelclub in Oegstgeest bestaat. Opgeven om mee te wandelen hoeft niet, en deelnemen is gratis.

Esther Beukman blikt enthousiast terug op de gezellige jubileumbijeenkomst. “Het was echt boven verwachting druk. We hebben tegen de vijftig vaste wandelaars. Dus de meesten waren aanwezig.”

Ze geeft aan dat mensen het nog steeds zo fijn vinden dat meewandelen vrijblijvend is. “Je kunt spontaan meewandelen, en ook al kom je weinig, dan word je warm ontvangen. Het is niet: ‘Waar was je?’, maar ‘Leuk dat je er bent’!”

Er zijn in de afgelopen twaalfenhalf jaar veel contacten ontstaan. “Heel mooi om te zien dat het zo’n sociaal gebeuren is geworden. De Wandelclub voorziet echt in een behoefte en is inmiddels zo volwassen dat hij op eigen benen kan staan.”

Wie mee wil wandelen en ondertussen ook nog eens Oegstgeest wil leren kennen kan spontaan aanhaken. De wandelingen van de wandelclub staan elke week in Oegst! vermeld, en iedere keer wordt een ander rondje gelopen vanaf verschillende startpunten. Meelopen met de wandelclub is gratis. Er wordt gewandeld op maandagavond om 20.00 uur en op vrijdag om 10.00 uur. In het voorjaar komt hier de woensdagavond weer bij.

Vertrekpunten zijn te vinden in de Oegst!-agenda en op www.wandelcluboegstgeest.nl. Meer info via wco@xs4all.nl.

Uit de krant

Uit de krant