Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Rob Polak schrijver zevende Oegstgeester Dictee

Na een onderbreking in de reeks van dictees door corona, gaan we dit jaar op 12 oktober het zevende Oegstgeester Dictee vieren. Mr. Rob Polak is de schrijver van het liefhebbersdictee.

Het specialistendictee is geschreven door Ton den Boon, hoofdredacteur van de laatste papieren Van Dale. De opbrengst gaat naar de strijd tegen de laaggeletterdheid, middels steun aan de regionale VoorleesExpress.

Rob Polak

Mr. Rob Polak was partner bij advocatenkantoor De Brauw. Vanaf 2005 was hij de vaste advocaat van de Tweede Kamer, waarbij hij ondermeer betrokken was bij de vernieuwing van de wet op de parlementaire enquête. In 2012 heeft hij gekozen voor het schrijverschap. Hij schreef ‘De Taak’, een verhaal dat speelt in Sint-Petersburg en een mengeling betreft van menselijke zwakte, verlangen naar waarheidsvinding en de keiharde praktijk van de Russische geheime dienst. Zijn tweede boek, ‘De Vier Elementen’, dat gaat over naziroofkunst en menselijke zwakte tegenover overheersende systemen, kwam op 21 september uit. Over spelling zegt hij: “Als advocaat ben je voortdurend met taal bezig; bij juridische stukken doen spelfouten afbreuk aan de overtuigingskracht van het betoog”.

Dictee

Wat het dictee betreft, de deelnamekosten zijn € 20,- voor volwassenen en € 10,- voor scholieren en studenten. Aanmelden kan tot en met 11 oktober via de website: www.hetoegstgeesterdictee.nl en door de QR-code te scannen, die op de affiches staat. Veel extra informatie is op de site te vinden. Na 11 oktober is aanmelden alleen nog mogelijk bij binnenkomst op 12 oktober. 

Dit jaar doen ook weer teams mee! Met drie deelnemers heb je al een team; maximaal vijf deelnemers per team. Er is ook weer een extra dictee voor specialisten. Tijdens de inloop en de correctiepauze speelt het Cadineasca Dreapta Trio. Ook zullen er tijdens de pauze drankjes en hapjes worden geserveerd, gesponsord door het MKB van Oegstgeest. 

Partners in de organisatie zijn de Oegstgeester Bibliotheek en de Oegstgeester Courant. “We zien je graag op 12 oktober bij dit gezellige dictee in het Teylingen College Duinzigt, Wijttenbachweg 23 Oegstgeest. Inloop vanaf 19.00 uur, start dictee om 19.30 uur. Van belang is, dat alle deelnemers bij binnenkomst een QR-code van vaccinatie of recente (24 uur) test laten scannen en hun identiteitsbewijs tonen.”

Meer berichten