Logo oegstgeestercourant.nl
Rudi Heldeweg, Louis Eggen, Marjolein Schuurmans (alle VvE) Philip van der Post ( voorzitter Warmondse Ijsclub), Wethouder Arno van Kempen, Herman van Everdingen (penningmeester Warmondse IJsclub)
Rudi Heldeweg, Louis Eggen, Marjolein Schuurmans (alle VvE) Philip van der Post ( voorzitter Warmondse Ijsclub), Wethouder Arno van Kempen, Herman van Everdingen (penningmeester Warmondse IJsclub)

Gemeente, IJsclub en VvE Karpers & Forellen tekenen convenant skeelerbaan

  Sport

Wethouder Van Kempen (Teylingen) en Louis Eggen (voorzitter VvE Karpers & Forellen, Leidse Merenwijk) waren dinsdag 6 augustus in Voorhout getuige van de handtekening van Philip van der Post (voorzitter Warmondse IJsclub), onder het gezamenlijke driepartijenconvenant. De gemeente en de VvE gingen hem vorige week al voor. Nu de leden van de ijsclub 1 augustus met de aanleg van een skeerlerbaan hebben ingestemd, is het trio van ondertekenaars compleet.

De gemeente is blij dat alle handtekeningen zijn gezet. De drie partijen zetten nu hun schouders onder de uitvoering van de afspraken.

Skeelerbaan
Aanleiding voor het convenant zijn de plannen van de Warmondse IJsclub om een skeelerbaan aan te leggen. In 2016 kwam zij met deze plannen bij de gemeente, waarop de gemeenteraad besloot tot subsidie. Leidse omwonenden aan de rand van de Veerpolder ervaren echter al jaren overlast van gebruikers in de Veerpolder. Ze vrezen dat dit met de komst van een skeelerbaan erger wordt. De gemeente ging daarom met de Leidse buren en de ijsclub in gesprek. Gezamenlijk is naar oplossingen gezocht. Dit heeft geresulteerd in een driepartijenconvenant waarin afspraken, rollen en verantwoordelijkheden voor elk van de drie partijen zijn vastgelegd.

Heldere afspraken
In het convenant staan afspraken die de overlast voor Leidse omwonenden door gebruikers van de Veerpolder moeten beperken. Het bevat ook afspraken voor een betere communicatie door- en tussen partijen. Wethouder Van Kempen: "Deze aanpak is een voorbeeld van goed nabuurschap: naar elkaar luisteren en samen tot oplossingen komen. Zo kunnen wonen en recreëren samengaan. Ik ben blij dat we met Leidse omwonenden via de VvE tot goede afspraken hebben kunnen komen, en dat met de aanleg kan worden gestart. Bovendien ben ik blij dat het terrein van de landijsbaan straks multifunctioneel gebruikt wordt. Teylingen vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen het hele jaar door kunnen sporten en bewegen. Dit past bij onze ambitie om een vitale samenleving te zijn."

De gemeente zet het gesprek voort met alle gebruikers van de Veerpolder. Het doel is afspraken te maken en zo vanuit Teylingen invulling te geven aan goed nabuurschap. De gemeente neemt hierin het voortouw. De Algemene Plaatselijke Verordening en eerder gemaakte afspraken vormen het kader hiervoor.

Meer berichten