Logo oegstgeestercourant.nl
De huidige voorzitter start samen met vier voormalige voorzitters de lasershow. | Foto's Wil van Elk
De huidige voorzitter start samen met vier voormalige voorzitters de lasershow. | Foto's Wil van Elk (Foto: Wil van Elk)

Mooie lustrumweek honderdjarig LOHC

  Sport

Sinds woensdag 18 oktober is Oegstgeest een eeuwling rijker. Nee, geen persoon, maar een sportvereniging. Het is hockeyvereniging LOHC, die na tennisvereniging OLTC en voetbal-/cricketclub Ajax Sportman Combinatie de status van 100-jarige sportvereniging in Oegstgeest heeft bereikt. Reden voor LOHC om hier uitgebreid bij stil te staan. Dit gebeurt het gehele jaar door tot 30 juni 2018.


Het begon op die woensdag met een symposium in het Koetshuis nabij kasteel Oud Poelgeest, dat door een daarvoor ingestelde commissie was voorbereid en waaraan Marijke Fleuren, voorzitter van de Europese Hockey Bond en oud-lid van LOHC, vooraf input had gegeven. Het thema was: Poen, Prestatie, Pushen en Plezier. Dagvoorzitter Huub van Mackelenbergh stelde drie sprekers voor die allen direct betrokken zijn bij een club die hoog spelen.


Hoog niveau spelen vereist keuze bestuur en gehele vereniging

Als eerste voerde Madeleine Bakker, bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond, wethouder in De Bilt en ex-voorzitter van SCHC, het woord. Daarna hielden achtereenvolgens Mart Vergouwen, voorzitter voetbalvereniging Katwijk en Marcel Verburg, basketbalvereniging ZZ Leiden, een betoog. Alle drie vertegenwoordigers van verenigingen die op hoog niveau spelen. In grote lijnen gaven ze weer dat ambitie om hoog te spelen een omslag in bestuursbeleid en veel inzet van een vereniging vraagt. Winnen van voldoende sponsors is daaraan onlosmakelijk verbonden. Niet alleen winnen, maar ook behouden. VV Katwijk en ZZ Leiden organiseren daarom evenementen speciaal voor sponsoren, waarop volop gelegenheid is om elkaar te leren kennen en te netwerken. Bij ZZ Leiden worden zelfs meerdaagse stedentrips ondernomen. Betrokkenheid van sponsors is zeer belangrijk om ze te behouden. Kort samengevat: hoog spelen vraagt poen om het doel, presteren, te bereiken. De praktijk leert volgens sprekers dat daaruit de push vloeit om de factor plezier een dominante rol te laten spelen. Daarbij komt bekendheid door groei aan publiciteit.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Mart en Marcel vertelden dat hun verenigingen naast de sport zich profileren op maatschappelijk terrein. VV Katwijk organiseert na het seizoen op haar complex een buurtactiviteitenweek en wekelijks eetgelegenheid voor alleenstaanden. ZZ Leiden houdt wekelijks clinics op speelpleintjes en blikt terug op een run ten bate van hospice Issoria. Opbrengst: 165.000 euro. Representatieve voorbeelden van topclubs die iets terugdoen voor de samenleving.
Na de pauze verhaalde Huub van Mackelenburgh van hockeyclub Den Bosch over de omslag van een negatief gestemde selectie Heren 1, dat halverwege de competitie stijf onderaan stond, in opwaartse spiraal waarmee degradatie werd afgewend. Niet alleen Heren 1, maar de gehele vereniging ging achter het plan: "Mission Impossible" staan. Tot slot volgde een interessant inhoudelijk betoog van Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut. Een wezenlijk punt bij samenwerking: Het is van groot belang dat besluiten worden genomen door diegenen die daarvoor daadwerkelijk in de positie zijn. Inlevingsvermogen in de ander, goede afspraken en afgebakende grenzen zijn daarbij van groot belang. Tenslotte benoemde hij het belang van de manier van communiceren.


Receptie kende grote opkomst

Na 17.30 uur stroomde het clubhuis van de 100-jarige vereniging vol met genodigden voor de receptie. Ook de voorzitter van de KNHB, Erik Cornelissen en burgemeester, Emile Jaensch, waren aanwezig. Voorzitter Wim Iserief riep zijn medebestuursleden erbij. "Zonder dit fantastische team zou ik niet kunnen functioneren", complimenteerde hij hen. Hij sprak ook zijn waardering uit naar het Lustrumbestuur en alle commissies die de vele activiteiten hebben georganiseerd. LOHC is een club van 2.300 leden met 400 vrijwilligers en 100 personen die bij de lustrumactiviteiten zijn betrokken. Kortom, ik ben trots op LOHC", sprak hij. Daarna riep hij de oud-voorzitter Bernard Goslings (1983-1987) naar voren om hem het eerste exemplaar van de glossy over 100 jaar LOHC, de Passing Shot, te overhandigen. Wim sprak dank en waardering uit richting de redactie van dit magazine, met name noemde hij clubhistoricus Ed Patijn.
Vervolgens nam Erik Cornelissen, voorzitter Koninklijke Nederlandse Hockeybond het woord. "LOHC is een voorbeeld voor ons. Qua ledental is het de zesde vereniging van Nederland. Niet alleen voor hockey, maar ook voor allerlei andere niet-hockey gerelateerde activiteiten is ruimte. Er is hier altijd reuring en qua ledental is het een kerngezonde vereniging. LOHC is een club om trots op te zijn. Van harte gefeliciteerd en veel succes in de toekomst", aldus de spreker. Na een intermezzo door het zangkoor van LOHC met 'Leef' van Dré Hazes, nam namens de ereleden en leden van verdiensten, Machteld de Waard (87 inmiddels) het woord. (Noot redactie: ze speelt nog tennis). Zij blikte terug op de historie van de club. "Geen heden zonder verleden", sprak ze. "Het begon met een clubje studenten in 1904, maar de mobilisatie verhinderde een formele oprichting. Die kwam op 18 oktober 1917 door officiële inschrijving bij de Nederlandse Hockeybond. Kijk nu wat een bruisende grote vereniging en wat een inzet van velen om dit lustrumjaar gestalte te geven", vertelt ze enthousiast. Ze overhandigt de voorzitter als cadeau van de ereleden en leden van verdiensten een herinneringsplaquette. "Het schild is inmiddels aan de muur van het clubgebouw bevestigd", voegt ze toe. Na het dankwoord van Wim dirigeerde hij iedereen naar veld 1 voor de officiële openingshandeling.

Opening

Samen met vier oud-voorzitters (Bernard Goslings, Tony van der Hout, Krieno Fikkert en Rolf van Mierlo) drukte hij op een knop, waarna een spectaculaire laserlichtshow met passende sound het Eeuwfeest inluidde. In grote verlichte letters: 'LOHC 100 jaar'. Vervolgens werd de rest van de avond met volle passie genoten van de Lounge Party, gehouden in de grote aangebouwde tent. Druk bezocht en een perfect slot op deze feestelijke en onvergetelijke dag.


De jeugd volop betrokken

Ook aan de kinderen werd gedacht. Op woensdagmiddag was er Happy Kids Club. Op veld vier stonden grote springkussens, een stormbaan en een rodeopaard waarop de leden van 5 tot 12 jaar oud zich volop konden uitleven. Er was gelegenheid om te tekenen en je te laten schminken en er stonden kramen met limonade en allerlei lekkers. De dag daarop was er een Hockey Bootcamp voor de jongsten en 's middags voor de E- en D-jeugd een waar Lustrumkampioenschap. Dit alles georganiseerd door Dames 1 en Meisjes B1. Na afloop werd er gegeten in de Lustrumtent en de dag werd afgesloten met een kinderdisco. Op vrijdag was Heren 1 actief met de ABC-jeugd van de club en brachten internationals Steijn van Heijningen en Jorrit Croon een bezoek aan de club.


Sfeer Das Ewige Bierfest sluit aan op thema jubileum

Velen waren op vrijdagavond in passende Duitse kledij (lederhosen) naar een hoogtepunt van de festiviteiten gekomen: Das Ewige Bierfest. In een volle jubileumtent dansten de aanwezigen volop mee op Duits- en Hollandstalige zang en muziek. De sfeer was meer dan uitbundig te noemen. Het was een groot dansfestijn. Zeker toen dweilorkest Kleintje Pils binnenkwam gingen alle remmen los. Veelal onder genot van een gevulde bierpul met jubileumembleem. De geweldige sfeer van dit feest relateerde perfect aan de slogan van dit jubileum: 100 jaar LOHC Eeuwige Bleidschap te Oegstgeestig. Het bleef lang gezellig.


Grote opkomst reünistenbijeenkomst

De activiteitenweek werd op zaterdag afgesloten met een drukbezochte reünistenbijeenkomst. Uit het hele land waren oud-leden gekomen om oude bekenden te ontmoeten. Bijpraten stond dan ook centraal. Velen hadden elkaar 10 of meer jaar niet meer gezien. Op een groot beeldscherm gleden gedateerde en moderne afbeeldingen voorbij, maar één ding hadden ze gemeen; ze zijn onlosmakelijk verbonden met de 100-jarige historie van LOHC. Ed Patijn, voorzitter reünistencommissie dankte ieder voor zijn/haar komst en de velen die zich voor dit jubileum hebben ingezet. Namens de reünisten bood hij voorzitter Wim Iserief een geschenk aan: een tablet die toegang geeft tot het rijke digitale archief van LOHC. De voorzitter blikte kort terug op een zeer geslaagde activiteitenweek. "Er zijn 2.000 bezoekers aan de negen verschillende activiteiten geweest. Complimenten aan de 50 vrijwilligers", besloot hij. Niet nadat hij scheidend voorzitter van de reünistencommissie in het zonnetje had gezet.

(Wim van Tuijl)

Meer berichten