Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - ‘Luiers zijn gewoon ontzettend smerig’

Politiek

Een debat voeren in de gemeenteraad over het afvalbeleid is bepaald niet eenvoudig. Vorige week stond ‘VANG’ op de agenda van de gemeenteraad. Daar begint het al. Je moet behoorlijk thuis zijn in het jargon en in afkortingen rond alles wat met het afvalbeleid te maken heeft. Een korte opsomming: VANG (Van Afval naar Grondstoffen), LAP (Landelijk Afval Plan), OPK (Oud Papier en Karton), C (Glas), GFT(E) (Groente, Fruit, Tuinafval en Etensresten), PMD (Plastics, Metalen en Drankkartons), UVP (Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid), Circulair (hergebruik van grondstoffen, waarmee onze producten gemaakt zijn), Restafval (afval dat je niet gescheiden kunt inleveren).

Toe maar! Naar minder afval en vooral naar minder ‘restafval’, is een hele wetenschap geworden.

Gelukkig hoef je ook weer niet op alle afvalvlakken eerst heel veel geleerd te hebben.

Zo wist het raadslid Arne Jan Vos (D66) te vertellen dat ‘luiers gewoon ontzettend smerig zijn’.

Nu zult u zich, luierend in uw leesstoel, waarschijnlijk afvragen, waar dit raadsdebat in hemelsnaam omging.

Welnu: Oegstgeest behaalt bij lange na niet de landelijke doelstellingen uit het LAP. En dat is niet best. De klimaatcrisis, de alsmaar schaarser wordende grondstoffen en de impact van schadelijke stoffen op het milieu en onze gezondheid begrenzen ons gebruik van natuurlijke bronnen. Het is van groot belang dat restafval wordt verminderd en herbruikbaar materiaal ook daadwerkelijk 100% gerecycled wordt. Dit lukt alleen als afval kan worden voorkomen, meer afval beter gescheiden wordt en de kwaliteit van het ingezamelde materiaal toeneemt.

Een van de doelstellingen was dat in 2023 het aandeel van afvalstoffen voor hergebruik en recycling 85% zou zijn. Nou, dat hebben we in Oegstgeest bij lang na niet gehaald.

Dus: er moet een stevig tandje bij.

In meer dan de helft van de gemeenten wordt inmiddels gewerkt met DIFTAR. Weer een afkorting. Deze staat voor gedifferentieerde tarieven. Ze houdt in dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens afhangt van de hoeveelheid restafval, die zij aanbieden. In die andere gemeenten worden de landelijke doelstellingen weliswaar meestal ook nog niet gehaald, maar zij scoren wel veel beter. En ook gaan de kosten van afvalinzameling (en uiteindelijk ook de totale afvalstoffenheffing) meestal omlaag. De gedachte achter DIFTAR is dat een financiële prikkel inwoners zal stimuleren de grijze bakken minder vol te plempen met afval, dat gescheiden kan worden aangeboden, zoals GFT, OPK en C.

Hierbij is een gelukkige omstandigheid dat PMD bij ons gelukkig wel in de grijze bakken mag. Afvalverwerking Rijnmond, waar al het spul naar toe gaat, heeft installaties om dit soort afvalstoffen er nadien uit te halen (‘nascheiding’).

Weet u nog? Een paar jaar geleden met al die plastic zakken voor PMD aan lantaarnpalen en bomen? Daar zijn we vanaf. Maar het zou goed zijn als we inderdaad, meer dan nu, echt alles wat geen restafval is apart zouden aanbieden. Een extra loopje dus naar de glasbak, een afspraak met de milieustraat, een ritje naar de sportverenging met je OPK en vooral ook je GFT/E alleen in de bruine bak!

De gemeenteraad besloot tot invoer van DIFTAR. Voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Zo moeten alle containers worden voorzien van chips en moeten vuilniswagens worden uitgerust met een containermanagementsysteem. Dat zal allemaal niet eerder lukken dan in 2025/2026. En hopelijk zijn we straks allemaal zo netjes dat we de buren geen poepie laten ruiken, door jouw afval bij hen in de bak te doen of op straat en in parken te dumpen!

Met dank aan Arne Jan Vos voor de kop van deze column. Je inbreng bij het raadsdebat was overigens uitstekend.

Reageren? 

Anton van Kempen
vkdw@planet.nl

Uit de krant

Uit de krant