Afbeelding

Politieke bespiegelingen - Een nieuwe omroep voor Oegstgeest

Politiek

Het was geen groot nieuws meer. De nieuwe streekomroep voor Oegstgeest en de regio ging op 1 februari van start. Dat besluit was al eerder (bijna een jaar geleden) genomen en dan is de uitvoering geen item meer. Toch was die start een bijzonder moment. Tot voor kort had niemand het voor mogelijk gehouden, dat de twee omroepen in de Leidse regio de handen ineen zouden slaan. Daarom toch nog even een terugblik. En meer nog een vooruitblik op de meerwaarde voor ons dorp.

Voor een gezonde democratie zijn onafhankelijke media een onmisbaar hulpmiddel. Dat geldt overal, landelijk, regionaal en ook plaatselijk. Ongebonden nieuwsvoorziening draagt bij aan hoor- en wederhoor bij lastige publieke besluiten en aan evenwichtige besluitvorming. In de kern is dat de basis voor het stelsel van de publieke omroep in ons land. Van landelijke publieke omroepen is het bestaan meestal wel bekend. Minder bekend is, dat er ook plaatselijke publieke omroepen zijn. In Nederland heeft elke gemeente een eigen publieke omroep. Ook Oegstgeest.

Publieke omroepen –landelijk, regionaal en lokaal- worden met publiek geld ondersteund. Vanwege hun betekenis voor onze democratie. En als bindende factor in de lokale gemeenschap. Over de omvang van die ondersteuning is discussie, maar het belang van onafhankelijke nieuwsvoorziening wordt wel breed onderschreven. Dat geldt ook voor plaatselijke omroepen. Zij moeten hun rol in de plaatselijke democratie en in de gemeenschap dan wel waarmaken.

Tot vorig jaar waren er in de Leidse regio nog twee locale omroepen actief. Unity werkte in de regio-gemeenten Zoeterwoude, Voorschoten, Leiderdorp, Oegstgeest en ook in Wassenaar. Sleutelstad was de huisomroep van Leiden. Het boterde niet tussen die twee. Dat voelde niet goed. Er wordt immers wel gemeenschapsgeld aan besteed. Beter is het om elkaars kracht te benutten. Eens in de vijf jaar moesten gemeenten aan één van die twee de voorkeur geven. In de gemeenteraden werd dan ook bij herhaling gevraagd, of er niet kon worden samengewerkt. Ook in de Raad van Oegstgeest. Dat heeft gewerkt en ook landelijke regelgeving was een stimulans. Sinds begin februari is er één omroep actief in alle gemeenten in de Leidse regio. Onder de naam ’Unity met het nieuws van Sleutelstad’.

Nu het zover is gekomen is het de beurt aan ons in Oegstgeest. Om die nieuwe omroep te benutten. In ons dorp zijn we al bevoorrecht met de Oegstgeester Courant als papieren medium. Dankzij de onvermoeibare Willemien Timmers. Radio, televisie en een dagelijkse Nieuwsbrief kunnen een prima aanvulling zijn. Meer dan tot nu toe. Die bal ligt bij ons.

De nieuwe omroep is in de hele regio te ontvangen via 105.7FM, via DAB+, digitaal en online. Op televisie is het kanaal te zien via Ziggo 40, KPN 1412, Odido 820 en online. Online is het nieuws uit de streek te volgen via www.sleutelstad.nl.

Unity/Sleutelstad is ook de omroep voor ons dorp. Maak daar gebruik van. In de dagelijkse programmering valt nu nog op, dat er weinig nieuws uit Oegstgeest komt. Aarzel niet om items en teksten voor de omroep naar redactie@sleutelstad.nl te mailen. Ons dorp heeft zoveel te bieden. Vooral doen.

Pieter Hellinga

penahellinga@gmail.com

Uit de krant

Uit de krant