Afbeelding

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Oost west, thuis best!

Politiek

De files op de weg zijn weer terug van weggeweest. Ook in de Leidse regio is het vaak wachten geblazen. Binnenkort komt er wat lucht, met de opening van de Rijnlandroute. De vraag is of dit het probleem structureel zal oplossen.

Tijdens de COVID-pandemie leek het allemaal nog goed te komen met de files op de weg, doordat we massaal thuis bleven. Heerlijk doorrijden, geen gezeur!
Maar daarna zijn we weer grotendeels teruggevallen in oud gedrag. In en rond de spits staat het weer vaak vast, door een overvloed aan blik op de weg, en (dientengevolge) aanrijdingen. De ANWB meldde in januari dat de filedruk met 7 procent was toegenomen t.o.v. de pre-Coronasituatie in 2019. En voor 2024 zijn de voorspelling dat ’t alleen maar erger wordt, door verdere groei van het aantal weggebruikers en de (brood)nodige werkzaamheden.

Vanuit Oegstgeest gaat het dan met name om de aan- en afvoerwegen naar de A44 en A4. Nu is er een lichtpunt(je) te melden, met de opening van de Rijnlandroute. Een eerste deel is in 2023 in gebruik genomen, de verbrede N206 tussen Katwijk en het zuidpuntje van Oegstgeest. Een duidelijke verbetering, al zijn er kanttekeningen te plaatsen. Bij de bouw van de weg is residu van de vuilverbranding gebruikt (‘beaumix’, hoe verzin je ‘t?), dat tot vervuiling van het grondwater kan leiden. En uiteindelijk zal de extra capaciteit nodig voor de aan- en afvoer van de nieuwe wijk van 5.000 woningen op de voormalige vliegkamp Valkenburg.

Een tweede deel van de Rijnlandroute wordt in juli geopend, in de vorm van een nieuwe provinciale weg (N434) aan de zuidkant van Leiden. Over deze verbinding tussen de A44 en de A4 is véél te doen geweest. In de periode 2003-2007 hebben provincie en Rijk de basis gelegd voor de ontwikkeling. Ik herinner me uit mijn raadstijd dat Oegstgeest ook moest bijdragen, iets dat gevoelig lag vanwege onze hachelijke financiële situatie. Dat lukte tóch door het vrijvallen van de reserveringen voor de Rijn-Gouwe-Lijn, dat door politiek gekrakeel in Leiden was gesneuveld (en terecht, want deze oostwestverbinding had een hoog luchtfietserijgehalte).

Vanaf 2007 moest een traject en ontwerp worden vastgesteld. In eerste instantie dacht men aan een bovengrondse uitvoering, langs de zuidkant van Leiden en de noordzijde van Voorschoten. Dat was een steen des aanstoots voor veel bewoners in die gemeenten (en begrijpelijk, dit zou een enorm ruimtelijke impact hebben - stel dat het Oegstgeest was geweest!). Alles werd uit de kast gehaald om met alternatieven te komen, tot en met ‘caissons’ in de Korte Vliet. Na véél overleggen, protesten, geduw en getrek kwam er geld (en techniek) op tafel om een tunnel aan te leggen, waardoor de weg vrij was om te gaan boren. Meer dan 15 jaar en 1 miljard later wordt deze ‘Corbulotunnel’ in juli geopend.

De verwachting is dat deze nieuwe verbinding zal bijdragen aan een betere bereikbaarheid en stimuleren van de economie in de regio, en ontlasting van de lokale wegen. Aan de andere kant kun je dit zien als een opmaat naar een verdere verdichting van de Randstad, met een aanzuigende werking en verdere belasting van onze woon- en leefomgeving. Ik hoop dat we blijven nadenken of we de auto echt nodig hebben. Zelf kan ik gelukkig veel thuiswerken. Oost west, thuis best!

Niels van Weeren


(mailto:nielsvanweeren@outlook.com)

Uit de krant

Uit de krant