Afbeelding
Foto: Willemien Timmers

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Met Splinter door de winter?

Politiek

Vorige week zijn huis aan huis de kandidatenlijsten verspreid voor de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt volgende week kiezen uit 26 partijen. Wat een waanzin! 

Mijn vorige column ging over warmtestress, maar boven deze column had kunnen staan ‘keuzestress’.

Nu helpt het om zogenaamde stemwijzers in te vullen. Dat wel. Maar pas op. Zelf zou ik volgens de meest gebruikte stemwijzer, die van ProDemos, moeten stemmen op Splinter. 

Een partij, waarvan ik tot op dat moment niet eens wist dat ze bestond. U waarschijnlijk ook niet. Maar inderdaad, ze staat onder nummer 20 vermeld op de kandidatenlijst.

Nu zijn mijn politieke standpunten zo gek nog niet, althans dat vind ik zelf. Maar om nu op zo’n splinterpartij te stemmen…? Of zou het zo zijn dat dankzij de stemwijzer straks Splinter één van de grootste partijen wordt? 

Als je naar de meest recente peilingen kijkt, is dat niet waarschijnlijk. Welke partijen worden dat wel? Vooralsnog lijken de VVD, NSC, PvdA/GroenLinks, PVV en BBB aan kop te gaan. Tja, zelf vind ik het onbegrijpelijk dat ook NSC en de BBB in dit rijtje staan.

Pieter Omtzigt vind ik wel een knap strateeg, maar vooral een zeurpiet en Caroline van der Plas vind ik een origineel mens, maar helpt Nederland niet echt vooruit. Datzelfde geldt overigens voor de PVV. Op dit punt was ik het eens met Dilan Yesilgöz van de VVD. In een recent tv-debat, nam zij dan eindelijk afstand van de PVV. En met precies dezelfde woorden, “Uw verkiezingsprogramma helpt Nederland niet vooruit”.

Maar terug naar de waanzin van die 26 partijen. Wat een zegen is het dat PvdA en GroenLinks nu eindelijk ook landelijk samengaan. Wist u dat deze partijen dat in Oegstgeest al 30 jaar (!) geleden deden. Op toevallig ook de 30e van deze maand bestaat Progressief Oegstgeest 30 jaar. De krachten bundelen heette dat indertijd. Dat zouden meer partijen moeten doen. 

En …afsplitsen om dan vervolgens in de Kamer als eenmansfractie te blijven zitten, zou simpelweg verboden moeten worden.

Is terugdringen van het aantal partijen strijdig met democratische principes? Zou ook het invoeren van een kiesdrempel daarmee strijdig zijn? Ik vind van niet. Met weinig stemmen kun je al één van de 150 zetels binnenhalen. Maar welk mandaat heb je dan? En kan de kiezer met 26 partijen nog wel echt een gefundeerde keuze maken?

In andere Europese landen (Duitsland, België) wordt een kiesdrempel van 5 procent gehanteerd. Dat zou omgerekend betekenen dat een partij in Nederland minimaal 8 zetels moet behalen. Dat gaat misschien te ver. Maar een minimumeis van 4 zetels zou naar mijn mening eerder bijdragen aan het democratisch gehalte van de parlementaire besluitvorming dan daarmee in strijd zijn.

Heeft u uw keuze al bepaald? Zo niet, denk dan eerst na over de vraag welke partijen de meest cruciale kwesties van deze tijd nu echt tot een goed einde kunnen brengen. Is dit een goed stemadvies?

Ja, want daar moet het toch om gaan. Alleen zo komt (Jan) Splinter door de winter.

Reageren?

Anton van Kempen 

(vkdw@planet.nl)

[1] Volgens het West Friese woordenboek betekent de uitdrukking “zo komt Jan Splinter deur de winter”: “zo brengt men de zaak tot een goed einde”. Later ook gebruikt door Marcel van Dam, die het toenmalige kabinet Lubbers bekritiseerde, Hij pleitte ervoor hogere inkomensgroepen meer belasting te laten betalen en de lagere te ontzien.

Uit de krant

Uit de krant