Afbeelding
Foto: Hans Touw

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Nieuw-Rhijngeest en Bio-Science Park: wijk van de toekomst (1)

Politiek

Wat zo’n 30 jaar geleden nog het tuinbouwgebiedje Rijnfront ten westen van de A44 was, wordt sinds 2006 omgetoverd tot de laatste bebouwde woonwijk van Oegstgeest. Deze bijzondere wijk, Nieuw-Rhijngeest, heeft veel deelwijkjes, met als grootste Oegstgeest aan de Rijn. Dat klinkt sjiek en is het ook, gelet op de luxe woningen met rondom overal water.

Nieuw-Rhijngeest is een interessante wijk, omdat het heel bewust duurzaam is gebouwd en verschillende bouwstijlen bij elkaar brengt. Zoals de jaren 30-stijl woningen uit Oud-Oegstgeest, woningen in alle soorten en maten, appartementen en spoedig enkele woontorens. En zijn luxe villa’s en grote woningen direct aan de Rijn. De huizen liggen veelal aan het water of zijn er direct mee verbonden. Duurzaam bouwen betekent ook plezieriger en goedkoper wonen.
Een extra bijzonderheid wordt het verder doortrekken van het Leidse Bio-Science Park naar Oegstgeester grondgebied, waardoor studie, wetenschap, wonen en werken gemakkelijk worden gecombineerd. Ook is er Park Landskroon, waarin het 4-meter hoge beeld Hercules Rhijngeestus wat alleen staat te staan om toekomstig erfgoed te worden. Het park kan een extra uitstraling aan de wijk geven, maar heeft een duidelijke kwaliteitsimpuls nodig, zodat dit voormalige festivalterrein kan uitgroeien tot een mooi gedifferentieerd park.

Op dit moment wonen er 3200 inwoners. Op basis van de plannen worden er nog 1100 woningen bijgebouwd. Als de wijk in 2026-2027 is voltooid zullen er ruim 5000 mensen wonen, meer dan de Oranje-Nassau buurt. De nieuwe bewoners komen uit Oegstgeest, de regio Leiden en een aantal van wat verder weg, uit Amsterdam en Den Haag.

Ik heb een onderzoekje gedaan onder nieuwe bewoners en gevraagd naar hun woon- en leefervaringen. Dat leverde het volgende op.
De meeste constateren dat ze toch in Oegstgeest zijn blijven wonen, met alle voordelen van dien. Hun keuze viel op duurzame huizen of appartementen, gevarieerd qua bouw, in prijs gunstig in vergelijking met de rest van Oegstgeest. Nieuwe bewoners ervaren dat ze welkom zijn: ze krijgen een activiteitenkalender, worden opgenomen in de buurtapp en Facebookgroep. Er is een actieve bewonersvereniging, die hun belangen behartigt, activiteiten organiseert en overlegpartner is van de gemeente. En er wonen veel jonge gezinnen. Het fietstunneltje onder A4 richting Rhijngeesterstraatweg zorgt voor een snelle verbinding met de rest van Oegstgeest.

Sommigen zeggen: ik heb hier alles, anderen vinden dat er nogal wat knelpunten moeten worden opgelost.
De knelpunten zijn het onlogisch eenrichtingsverkeer, de lelijke, rommelige en verkeersonveilige entree van de wijk met filevorming in de spits, veel kaalheid rondom de woningen waar nodig groen kan worden geplant.
Voor de komende jaren zijn er zeker wensen: een veel betere toegangspoort tot de wijk, meer verkeersveiligheid en parkeergelegenheid, een sportclub en een creatieve hub. Nieuw-Rhijngeest wordt ook als meest versteende deel van Oegstgeest ervaren. Daarom wordt een klimaatbestendige groeninrichting gewenst, waardoor leefbaarheid en biodiversiteit worden verbeterd. Voor de nu nog jonge kinderen is er de komende jaren behoefte aan vermaak in de wijk: een basketbal- en voetbalveldje, trimtoestellen, een skateboardbaantje, e.d.
Als u de wijk nog niet kent: ga er zeker eens wandelen of fietsen en laat me uw ervaringen weten of u dit ook zo’n bijzondere wijk vindt.
Volgende keer zal ik ingaan op de ontwikkeling van Nieuw-Rhijngeest Zuid en het Bio-Science Park.

Harry Vissers
visses.harry@planet.nl

Uit de krant

Uit de krant