De huidige bebouwing op de Piet Heinlaan. | Archieffoto
De huidige bebouwing op de Piet Heinlaan. | Archieffoto Foto: Willemien Timmers

Donderdag raadsvergadering over ‘conserveren’ Hofbrouckerpark

Politiek

Donderdag 28 september ligt in de gemeenteraad het besluit voor om de bestaande situatie van het Hofbrouckerpark ‘conserverend’ te bestemmen. Hiermee zou een einde moeten komen aan de discussie over woningbouw in het gebied.

Het dossier Hofbrouckerpark kent een lange geschiedenis. De gemeenteraad nam vóór de verkiezingen een voorbereidingsbesluit om het park te beschermen en deed de principe-uitspraak om conserverend te bestemmen. In december 2022 kreeg het Oegstgeester college een motie van ‘ernstige treurnis’ te verwerken toen bleek dat de beoogde bescherming niet gestand was gedaan. Daarnaast kreeg de wethouder de opdracht in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar over een kleinschaliger plan. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze zomer moeten concluderen dat deze gesprekken mislukt zijn omdat ‘de verschillen op zowel het financiële vlak als het voorgesteld bouwvolume onoverbrugbaar groot zijn’. Vanwege deze conclusie stelt het college van B&W nu voor definitief over te gaan tot conserveren. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Eerder deze maand bleek dat parallel aan de besluitvorming in de raad een gesprek tussen diverse raadsleden en de projectontwikkelaar is geïnitieerd. Enkel de CDA-fractie liet staande de commissievergadering weten hier niet bij aanwezig te willen zijn. Gemeenteraadslid Tobias van der Hoeven (CDA) desgevraagd aan deze krant: “Het CDA vond en vindt het een vreemde en onwenselijke figuur dat raadsleden rechtstreeks met projectontwikkelaars onderhandelen buiten de normale vergaderorde en nadat de wethouder al geconcludeerd heeft dat er onoverbrugbare verschillen zijn. Het helpt dit bewogen dossier niet als raadsleden vijf voor twaalf voor wethouder gaan spelen. Besluitvorming over het Hofbrouckerpark moet transparant en deugdelijk geschieden en eindelijk tot een einde komen.” 

Of de extra gesprekken met de ontwikkelaar nog tot andere inzichten leiden in de gemeenteraad, moet donderdagavond blijken.

Uit de krant

Uit de krant