Afbeelding
Foto: Hans Touw

POLITIEKE BESPIEGELINGEN - Van de zomer naar de herfst

Politiek

Wat een heerlijke zomer is het deze zomer. Eindelijk rust in Oegstgeest, dat we liefkozend Dorp noemen. Stille straten, geen drukte in winkels. Afwisselend stralende zon en striemende regen zorgen voor groene tuinen en parken. De naburige school is een stiltegebied tussen 08.30 en 14.30 uur, zes weken lang. Je hoeft voortaan in juli en augustus niet meer met vakantie naar ver weg, gewoon in Oegstgeest blijven voldoet, zo’n zomer wil je ieder jaar wel!

Nathan Vecht (1977, getogen in Oegstgeest, gevierd tekstschrijver) citeert in de Volkskrant van 10 augustus een Oegstgeestenaar: “Je zit hier ideaal, waar moet je anders heen?” Nathans commentaar: “Ik herinner me vooral het verlangen naar het avontuur dat zich ophield buiten de beste woongemeente van Zuid-Holland….”

Op zaterdag 1 september, de vakantie weer voorbij, is het ’s morgens al druk op straat: ouderen en jongeren op weg naar hun sportclub, de velden zijn open, ze hebben er zin is, er wordt weer gevoetbald, gehockeyd en gekorfbald. Vakantie-ervaringen worden na het sporten uitgewisseld, wijsheden worden verteld.

’s Middags is in de straat de jaarlijkse zomer-afsluitingsborrel. Om 16.00 uur breekt de zon door en zal blijven schijnen tot zijn ondergang van die dag. Het organisatiecomité heeft zijn best gedaan en het resultaat is er naar: parasols, vlaggetjes, schalen met lekkers, vele volle flessen en een geweldige sfeer. De straatbewoners praten bij, maken kennis met nieuwe bewoners, ze constateren dat ze in een hele leuke straat wonen..

Een tijdje terug waren de politieke columnisten bijeen in hun ColumnistenBeraad onder leiding van onze voortreffelijke eindredacteur. Op de agenda staat onder andere de vraag: waar gaan we het in de OC over hebben in het komende politieke seizoen, waardoor laten we ons inspireren in onze columns? Er kwam al snel een rijtje onderwerpen op de proppen: middenplein van winkelcentrum Lange Voort krijgt een nieuwe inrichting met groen en straks helemaal geen fietsers meer. De aanleg van de brug naar Poelgeest is weer een jaar uitgesteld, het belang van een papieren krant naast een digitale, de drukte in de straten met al die pakketjes/maaltijden/boodschappenbezorgers, etc.
En ook de vraag: wat houdt inwoners bezig als het over de gemeentepolitiek van Oegstgeest gaat?

Wat de politiek betreft zal het er dit najaar om spannen: de raad zal de meerjarenbegroting vaststellen en er zal ongetwijfeld moeten worden bezuinigd: waar en hoe? En er zal een evaluatie plaatsvinden van de Oegstgeester bestuurscultuur: hoe gaat het college en de raad nu eigenlijk om met de burgers en belangenorganisaties, worden zij wel voldoende betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de besluiten? Hoe gaat de raad hun betrokkenheid versterken?

In ieder geval zal de warme zomer zo over kunnen lopen in een hete herfst. Mijn advies: Raad wees verstandig, werk vooral zoveel mogelijk samen en leg in de besluitvorming ook de focus dat je liever een paar goede besluiten kunt nemen dan vele halve. Richt daarbij het vizier op versterking van de ruimtelijke kwaliteit van Oegstgeest en op behoud en versterking van voorzieningen. Zodat het dit jaar ook een heerlijke herfst wordt.

Harry Vissers


vissers.harry@planet.nl

Uit de krant

Uit de krant