Afbeelding

Te hoge belastingaanslag voor Oegstgeester woningeigenaren - Spaargaren ontdekt fout percentage in berekening

Politiek

Woningeigenaren in Oegstgeest hebben dit jaar een te hoge aanslag voor Onroerende Zaakbelasting (OZB) ontvangen. Om een idee te geven: voor een woning van €500.000 gaat het om ongeveer €60. Burgemeester Emile Jaensch: “Het is een stomme fout in de berekening en we vinden het heel vervelend dat dit gebeurd is. We zorgen ervoor dat het bedrag dat teveel wordt gerekend, terugkomt bij de inwoners. Momenteel kijken we hoe we dat het beste kunnen doen. Natuurlijk kijken we ook hoe we zo’n fout in de toekomst voorkomen.”

De fout werd ontdekt door gemeenteraadslid Sven Spaargaren (Fractie Spaargaren). “Donderdagochtend 9 maart heb ik op het gemeentehuis overleg gehad met de burgemeester als portefeuillehouder financiën (na het ontslag van de vorige wethouder financiën De Groot) en een aantal ambtenaren over mijn vragen die ik op vrijdag 3 maart had ingediend. Hierbij heb ik toegelicht waar volgens mij de fout zat in de recent verstuurde belastingaanslagen aan onze inwoners: dat zij gemiddeld 25 procent en soms zelfs tot veertig procent meer OZB-belasting betalen in plaats van een 17,4 procent hogere OZB-belasting op voorstel van de coalitiepartijen D66, Progressief Oegstgeest en Hart voor Oegstgeest. Na enig overleg bevestigden de burgemeester en de ambtenaren dat hier inderdaad sprake was van een fout en dat ik hiermee gelijk had.”

De onjuiste berekening betreft alleen koopwoningen. Dat betekent eigenaren van niet-koopwoningen  wel het juiste bedrag op de belastingaanslag hebben. Dit betreft ook geen huurwoningen.

Oplossing

De gemeente zorgt dat de teveel berekende OZB voor huiseigenaren gecorrigeerd wordt. Hoe dat precies zal gebeuren, is nog niet bekend. Aan de oplossing hiervoor wordt nu hard gewerkt in nauw overleg met de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Gemeente Oegstgeest: “We vragen u om de huidige belastingaanslag te voldoen. Zo voorkomt u herinneringen en mogelijke extra kosten. Als u wilt, kunt u bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde van uw woning (WOZ). U kunt echter geen bezwaar maken tegen het OZB-tarief. Dat laatste is ook niet nodig, we zijn al in overleg met de BSGR over een oplossing.”

Informatie 

Op https://www.oegstgeest.nl/inwoners/actueel/nieuwsoverzicht/artikel/woningeigenaren-oegstgeest-hebben-te-hoge-belastingaanslag-ontvangen staat alle informatie die op dit moment bekend is, inclusief een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden. “We informeren inwoners deze week per brief”, laat de gemeente weten. 

Uit de krant

Uit de krant