Sita Dewkalie.
Sita Dewkalie. Foto: Boelo Meijer Fotografie

Sita Dewkalie lijsttrekker Water Natuurlijk

Politiek

Sita Dewkalie uit Leiden (in Oegstgeest bekend als griffier van de gemeente) is de lijsttrekker voor Water Natuurlijk Rijnland bij de komende waterschapsverkiezingen, op 15 maart 2023. De leden van Water Natuurlijk in onze regio hebben haar op 19 november gekozen en de kandidatenlijst voor de verkiezingen vastgesteld.

Dewkalie is momenteel fractievoorzitter voor Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering (de “gemeenteraad” van het waterschap) van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Zij heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de verbetering van de waterkwaliteit, voor meer natuurvriendelijke oevers en biodiversiteit, het afremmen van bodemverlaging, afvang van plastic in het water en het verminderen van gebruik van wegwerpbekers. 

Maar er is nog heel veel te doen. Dewkalie: “Het waterschap staat voor grote opgaven. Er is nog een lange weg te gaan voordat het oppervlakte-en grondwater schoon en ecologisch gezond is, herstel van natuur en biodiversiteit is keihard nodig en we moeten maatregelen nemen voor klimaatadaptatie. Dat alles vraagt om heldere keuzes en daar ga ik me de komende jaren maximaal voor inzetten. 

Via uitgebreide communicatie wil Dewkalie ervoor zorgen dat de inwoners in onze regio, en vooral jongeren, meer oog krijgen voor het belang van een goede waterkwaliteit en waterhuishouding. Want dat gaat in de toekomst heel wat van ons vragen, aldus de lijsttrekker. “Daarbij vind ik het belangrijk dat er een goede regeling blijft voor mensen met een laag inkomen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. En vervuilers moeten meer gaan betalen.”

De top 5 van Water Natuurlijk Rijnland bestaat verder uit Enrico van Dijk uit Haarlem, Annette Bearveldt uit Driehuis, Kees Buskermolen uit Aalsmeer en Charlotte Meiland uit Noordwijk.

Meer informatie: www.waternatuurlijk.nl/rijnland, mail: wnrijnland@gmail.com.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant