Logo oegstgeestercourant.nl
<p>De kandidaat-wethouders: Tim van Tongeren, Elfred Bus en Dick de Groot.</p>

De kandidaat-wethouders: Tim van Tongeren, Elfred Bus en Dick de Groot.

(Foto: Willemien Timmers)

Definitieve coalitieakkoord gereed: Tim van Tongeren, Elfred Bus en Dick de Groot worden wethouder

  Politiek

Progressief Oegstgeest, D66 en Hart voor Oegstgeest laten weten dat het definitieve coalitieakkoord gereed is. De titel is geworden: Zorgen voor Oegstgeest.

“Het definitieve akkoord is mede tot stand gekomen door inbreng op het concept coalitieakkoord van inwoners en de andere raadsfracties”, laten de coalitiepartijen in een persbericht weten. “Oegstgeest is een fijn dorp om in te wonen, waar iedereen mee kan doen. Dit willen wij graag doorgeven aan de volgende generaties, daarom nemen wij de verantwoordelijkheid op ons om ambitieus te werk te gaan. Oegstgeest staat financieel voor een grote opgave vanwege achterstallig onderhoud, noodzakelijke investeringen in scholen en bezuinigingen door het Rijk. In het akkoord zijn de plannen opgenomen voor de komende vier jaar waarin we actief aan de slag gaan met het uitvoeren van achterstallig onderhoud, het bouwen van scholen, verduurzaming van ons dorp en het voortzetten van sociaal beleid. Zo blijven we zorgen voor Oegstgeest.”

Wethouders

Voor de uitvoering van het coalitieakkoord krijgt Oegstgeest een college met drie nieuwe wethouders:

• Tim van Tongeren (Progressief Oegstgeest) - wethouder Sociaal Domein en Duurzaamheid

• Elfred Bus (D66) - wethouder Ruimte en Wonen

• Dick de Groot (Hart voor Oegstgeest) - wethouder Financiën en Bestuur

Tim van Tongeren is oud-raadslid en fractievoorzitter van Progressief Oegstgeest. Hij is daarnaast oud-directeur van de Haagse Hogeschool en Senior-Adviseur voor Data Science en Cyber Security Governance bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Elfred Bus was bij de laatste verkiezingen lijstrekker voor D66 De afgelopen jaren heeft hij zich, naast zijn baan in het onderwijs, in de gemeenteraad als fractievoorzitter ingezet voor de zorg, regionale samenwerking en financiën.

Dick de Groot is twaalf jaar voorzitter van OLTC (Oegstgeester Lawn Tennis Club) geweest. Hij heeft ervaring in de financiële en ICT-sector. Ook was hij zelfstandig hypotheekadviseur. Sinds november 2020 is hij als partijvoorzitter betrokken bij Hart voor Oegstgeest. En in maart 2022 is hij gekozen als raadslid.

Presentatie

Op 23 juni presenteren de coalitiepartijen om 15.00 het definitieve coalitieakkoord aan de pers en geïnteresseerden in het gemeentehuis van Oegstgeest. Op 23 juni ‘s avonds worden de wethouders geïnstalleerd.

Op 30 juni wordt het definitieve coalitieakkoord in de raadscommissie besproken.

Bestuurscultuur en participatie

Naast het coalitieakkoord loopt een parallel proces over de bestuurscultuur en participatie onder begeleiding van Siebe Riedstra. Alle raadsfracties zijn hierbij betrokken.

Meer berichten