Logo oegstgeestercourant.nl
Foto:

Verkeerde volgorde: Eerst geld vragen en dan pas een spaarpotje regelen

  Politiek

Het zal je maar gebeuren; je vraagt als wethouder geld om in een ander potje te stoppen. Waarna na meer dan een uur vergaderen blijkt, dat het bewuste potje helemaal niet bestaat.

Dat overkwam wethouder Peter Glasbeek vorige week donderdag tijdens de gemeenteraadsvergadering. Hij stelde namens het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor, dat er geld gehaald kon worden uit het huidige potje om sociale woningen te realiseren. En dat geld zou dan gebruikt kunnen worden voor een projectontwikkelaar die duurdere huurwoningen en ‘betaalbare’ koopwoningen (tot 325.000 euro) wil bouwen.

In het huidige potje voor de sociale huurwoningen zit 1,25 miljoen euro. Ontwikkelaars zijn namelijk verplicht om hier geld in te storten, als ze naast de door hun gewenste dure en villawoningen niet minimaal 25% sociale woningen bouwen. Die sociale huizen komen er niet of nauwelijks; daarom is de sociale huurwoningen-pot zo hoog opgelopen.

Eerder dit jaar sprak de raad haar wens uit, dat er ook zo’n stimuleringsregeling moet komen voor de huurhuizen en koopwoningen, die net boven de sociale prijs liggen. Wie deze woningen bouwt, kan dan geld uit het potje halen. Dat leek een ontwikkelaar wel wat en prompt kwam er een vraag binnen bij de gemeente om van deze stimuleringsregeling voor middeldure woningen gebruik te maken. Dat zou dan zijn voor een project op de locatie van het voormalige tuincentrum Van Nieuwland, waar vier middeldure koopwoningen en ook nog eens drie vrijstaande villa’s komen te staan.

Maar de gemeenteraad had nog geen toestemming gegeven om geld te storten in dat nieuwe potje. Sterker nog; het hele potje bestond nog niet. In eerste instantie discussieerde de raad, of het geld voor het ‘middeldure woningen-potje’ wel of niet gehaald moest worden uit de pot voor de sociale woningbouw. D66 vond dit ‘graaien in de sociale kas’, maar Glasbeek vond, dat hier geen sprake van was. “Graaien in de sociale kas bekt lekker, maar ik bestrijd dat er iets onoorbaars gebeurt. Die bestemming sociale woningbouw was deels bedoeld voor de sociale koop. Sociale koop is bedoeld voor middeninkomens. Dus in dat bedrag was altijd al voorzien voor woningen, die deels voor middeninkomens bestemd zijn.”

Na lang heen en weer praten, merkte fractievoorzitter Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest) op, dat het hele potje voor de middeldure woningen nog helemaal niet bestond. “Het fonds bestaat nog niet, dus kan er geen geld in”, zo luidde daarop de algehele conclusie. Wethouder Huizing schoof direct de verantwoordelijkheid door naar zijn collega: “U moet hiervoor bij wethouder Glasbeek zijn.” Deze laatste liet daarop weten: “Ik betreur dat deze fout is gemaakt; het is in strijd met de financiële verordening.” Hierop besloot de gemeenteraad om besluitvorming over dit onderwerp uit te stellen tot een vergadering in oktober. Het college zorgt dan voor een nieuw raadsvoorstel.

Meer berichten