Logo oegstgeestercourant.nl
Foto: Willemien Timmers

Motie tegen handhaven coronapas leidt tot heftig debat

  Politiek

Gemeenteraadslid Marcus Rolloos (VVD) nam het donderdagavond tijdens de raadsvergadering op voor ondernemers die weigeren om nieuwe klanten en bezoekers om hun coronapas te vragen. In een motie riep hij het college van burgemeester en wethouders op om niet te handhaven op de controle van coronatoegangspassen. 

Door Joep Derksen

Rolloos wees er op dat deze maatregel op 25 september ingaat, maar dat hier op dinsdag 28 september nog een rechtszaak over gehouden wordt. Onder meer de organisaties ‘Zorgmedewerkers Verenigd’ en het ‘Artsencollectief’ zijn tegenstanders van de QR-codecontroles bij onder meer cafés en evenementen. Rolloos steunt hen hierin: “Ondernemers zijn vrij om zaken te doen met wie ze willen en ondernemers dienen geen verlengstuk van de politie te zijn. In gelijke gevallen moeten mensen gelijk behandeld worden. 0,1 procent van de inwoners van Oegstgeest is door corona in het ziekenhuis beland. Ik doe een beroep op de burgemeester om hier niet te handhaven. Het is onverstandig om een dergelijk strenge maatregel te handhaven, terwijl het in strijd is met regels die mij heel lief zijn.”

VVD-fractievoorzitter Sven Spaargaren (VVD) haastte zich te zeggen dat deze motie niet werd ingediend of gesteund door de VVD. “Dit is van het raadslid Rolloos. Ik neem hier een miljoen kilometer afstand van.” Raadslid Tobias van der Hoeven (CDA) gaf aan: “Deze motie propageert wetteloosheid.” Dat leidde weer tot een reactie van Rolloos: “Ik bepleit juist wetten die mij heel dierbaar zijn. Betitelen als wetteloosheid vind ik aanstootgevend.”

Burgemeester Emile Jaensch liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “De coronapas is niet onomstreden, maar deze wordt onder andere ingevoerd voor horeca en theaters. Ik kan niet anders dan die wet uitvoeren. Als de rechter er anders over besluit, zullen we het opnieuw moeten wegen. Ik ga niet over om niet te handhaven.”

Rolloos diende het voorstel toch in met de woorden: “Ik ben een beetje geschokt. Dit is een vorm van discriminatie die we niet zouden moeten willen. De voorzitter dient de wet.” Tegen Jaensch: “Gaat u de geschiedenis in als iemand die pal staat voor grondrechten, of als iemand die de wet naleeft?’’ De motie van Rolloos kreeg geen enkele steun van de overige raadsleden.

Handhaving op QR-codechecks

‘Wetteloosheid’ door caféhouders, waar het gaat om het niet willen vragen naar een coronatoegangsbewijs, wordt in Oegstgeest dus niet toegestaan.

Ook Karin Rosdorff (Hart voor Oegstgeest), stelde hier donderdagavond vragen over. Jaensch: “Er zijn afspraken gemaakt in de veiligheidsregio over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen. Eerst krijgen ondernemers die hiernaar niet vragen een waarschuwing, dan een last onder dwangsom en dan wordt hun zaak gesloten. Controles kunnen ‘pro-actief’ steekproefsgewijs plaatsvinden, maar ook op basis van meldingen.’’

Café de Gouwe heeft in de sociale media laten weten niet naar coronatoegangsbewijzen te zullen gaan vragen. Ondertussen hebben ambtenaren met de eigenaar gesproken. Volgens Jaensch was dit een ‘constructief gesprek’.

De burgemeester was het eens met D66-raadslid Elfred Bus dat het niet handhaven van een QR-code-coronacheck kan leiden tot een toeloop van potentieel ongevaccineerden van buiten Oegstgeest. Maar hij gaf ook aan: “Ik heb geen signalen dat er een extra toeloop zal zijn. We zijn er wel alert op. De politie zal extra langsrijden. We realiseren ons, dat we geen eiland zijn.”

Meer berichten