De Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg. | Archieffoto Willemien Timmers
De Julianaschool aan de Endegeesterstraatweg. | Archieffoto Willemien Timmers Foto: Willemien Timmers

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vastgesteld

Politiek

Wethouder Huizing is blij dat het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) kortgeleden door de raad is vastgesteld. “Dat heeft een tijd geduurd. Bij goed onderwijs hoort goede huisvesting. In het nieuwe IHP laten we zien dat we staan voor kwalitatief goede scholen, die in frisse en passende gebouwen gehuisvest zijn.” Huizing benadrukt dat dit nieuwe IHP niet een beetje ‘geüpdatet’ is, zoals eerder soms het geval was, maar dat het plan echt herzien is.

Plannen Kannerschool worden uitgewerkt

Hij legt uit dat in onderwijsland de gemeente verantwoordelijk is voor nieuwbouw van de scholen, maar dat scholen zelf gaan over renovatie. “Dat vormt vaak een grijs gebied. Zeker als het gaat over forse, verduurzamende renovaties. Wie betaalt deze grote projecten? In het nieuwe IHP is de mogelijkheid opgenomen dat ook de gemeente meebetaalt in zo’n renovatietraject.” Ook nieuw is dit keer dat het IHP al na twee in plaats van vier jaar besproken en vastgesteld wordt. “Het is namelijk beter dat een dergelijk plan midden in een raadsperiode op de agenda staat.”

De ‘zak met geld’ die de gemeente uit Den Haag krijgt, is niet geoormerkt per school, en dus kunnen grote uitgaven ook voor scheve ogen zorgen. “Toch merken we dat scholen onderling elkaars behoeften goed zien.”

Schuldpositie

Er staan een paar forse projecten op stapel. “We hadden de schuldpositie van Oegstgeest juist vanaf honderdtwintig teruggebracht naar dertig miljoen euro. Je kunt je voorstellen dat de schuld met de komende onderwijs-investeringen in no-time weer verdubbelt.”

Uitgaven

De eerste grote uitgave is die voor een nieuw gebouw voor de Prof. Dr. Leo Kannerschool, en dan voor de afdeling voortgezet speciaal onderwijs (VSO), die nu in het zeer verouderde gebouw aan de Hazenboslaan zit. De investering voor deze school zal vijftien miljoen euro bedragen. Daarnaast staat voor 2024 een kostbare renovatie/uitbreiding van de Gevers Deutz-Terweeschool op de planning voor 7,8 miljoen euro. In 2025 moet vervolgens Brede School De Vogels een upgrade krijgen van 1,8 miljoen en kan de basisschool van de Leo Kanner voor 5,4 miljoen euro nieuwbouw en uitbreiding tegemoetzien. Ook in de jaren daarna volgen flinke investeringen in andere schoolgebouwen.

Kannerschool

Zonder tegenslagen moet het mogelijk zijn voor de gemeente Oegstgeest om in oktober of november van dit jaar eigenaar te worden van het perceel aan de Endegeesterstraatweg waar de Julianaschool op staat. Op die plek moet een nieuwe Kannerschool VSO verrijzen. “We hebben ook in dit plan nu al alle zienswijzen zo goed mogelijk proberen te verwerken in de schetsen. Daarnaast zijn er een heel aantal andere factoren waarmee we rekening moeten houden, zoals dat veel leerlingen met een busje naar school worden gebracht. Het is een enorm gepuzzel om tot een goed ontwerp te komen.” Daarnaast is nog niet duidelijk óf en in welke vorm de oorspronkelijke Julianaschool behouden moet blijven. De scenario’s voor dit bouwplan lijken op dat van de Gevers Deutz Terweeschool: Gaat men voor een deel renoveren, worden enkel bijzondere elementen in de nieuwbouw verwerkt zoals de bijzondere mozaïeken, of zal niets in of aan het nieuwe pand herinneren aan de oude school. “We zijn alle scenario’s aan het onderzoeken, en elke richting heeft zijn eigen prijskaartje.”

Waarschijnlijk zullen de verschillende scenario’s voor de nieuwbouw van de Leo Kannerschool in de raad besproken worden in januari 2022.

(Willemien Timmers)

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant